Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRILZ-SEGER, G. -- DRUML, T. -- NEUDITSCHKO, M. -- DOBRETSBERGER, M. -- HORNÁ, M. -- BREM, G. High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse. In BMC Genomics. 20, 174 (2019), s. 1--17. ISSN 1471-2164.

Originálny názov: High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse
Autor: Gertrud Grilz-Seger (20%)
Thomas Druml (16%)
Markus Neuditschko (16%)
Maximilian Dobretsberger (16%)
Ing. Michaela Horná, PhD. (16%)
Gottfried Brem (16%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: BMC Genomics
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 20
Číslo periodika v rámci zväzku: 174
Rok vydania: 2019
Od strany: 1
Do strany: 17
Počet strán: 17
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: genómy, genetika zvierat, melanómy, lipický kôň, kone
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Horná, PhD.
Posledná zmena: 24.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BMC Genomics. London: ISSN 1471-2164.

Originálny názov: BMC Genomics
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1471-2164
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: London
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)