Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRILZ-SEGER, G. -- DRUML, T. -- NEUDITSCHKO, M. -- DOBRETSBERGER, M. -- HORNÁ, M. -- BREM, G. High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse. In BMC Genomics. 20, 174 (2019), s. 1--17. ISSN 1471-2164.

Originálny názov:
High-resolution population structure and runs of homozygosity reveal the genetic architecture of complex traits in the Lipizzan horse
Autor:
Gertrud Grilz-Seger (20%)
Thomas Druml (16%)
Markus Neuditschko (16%)
Maximilian Dobretsberger (16%)
Ing. Michaela Horná, PhD. (16%)
Gottfried Brem (16%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
BMC Genomics
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 20
Číslo periodika v rámci zväzku: 174
Rok vydania:
2019
Od strany:
1
Do strany:
17
Počet strán: 17
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: genómy, genetika zvierat, melanómy, lipický kôň, kone
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Michaela Horná, PhD.
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

BMC Genomics. London: ISSN 1471-2164.

Originálny názov:
BMC Genomics
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1471-2164
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
London
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)