Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VEHOVSKÝ, K. -- STUPKA, R. -- ZADINOVÁ, K. -- ŠPYRSL, M. -- OKROUHLÁ, M. -- LEBEDOVÁ, N. -- MLYNEKOVÁ, E. -- ČÍTEK, J. Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs. In Revista Brasileira de Zootecnia. 48, (2019), s. 2019. ISSN 1516-3598.

Originálny názov: Effect of dietary rapeseed and soybean oil on growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of pigs
Autor: Karel Vehovský (16%)
Roman Stupka (14%)
Kateřina Zadinová (14%)
Michal Špyrsl (14%)
Marie Okrouhlá (14%)
Nicole Lebedová (14%)
Ing. Eva Mlyneková, PhD. (14%)
Jaroslav Čítek (14%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Revista Brasileira de Zootecnia
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 48
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2019
Od strany: 2019
Do strany: 2019
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: olej repkový, výživa zvierat, ošípané, mastné kyseliny, sójový olej
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Mlyneková, PhD.
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Revista Brasileira de Zootecnia. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa: ISSN 1516-3598.

Originálny názov: Revista Brasileira de Zootecnia
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1516-3598
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Viçosa, Universidade Federal de Viçosa
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 27.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)