Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAČUHOVÁ, L. -- TANČIN, V. -- MAČUHOVÁ, J. -- UHRINČAŤ, M. -- MARGETÍN, M. Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 275--279. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune
Autor:
Lucia Mačuhová (20%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Juliana Mačuhová (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2019
Od strany:
275
Do strany:
279
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mlieko ovčie, zošľachtená valaška, cigájky, ovce, odstav mláďat
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)