Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TRAKOVICKÁ, A. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- GÁBOR, M. -- MILUCHOVÁ, M. -- KASARDA, R. -- MORAVČÍKOVÁ, N. The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 12--18. ISSN 1332-9049.

Originálny názov: The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle
Autor: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (17%)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (15%)
Ing. Michal Gábor, PhD. (15%)
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. (15%)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (15%)
Ing. Nina Moravčíková, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 20
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 12
Do strany: 18
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: genetický polymorfizmus, pinzgauský dobytok, hovädzí dobytok, genetika zvierat, mäsová úžitkovosť, gény
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. Zagreb: ISSN 1332-9049.

Originálny názov: Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Zagreb
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)