Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TRAKOVICKÁ, A. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. -- GÁBOR, M. -- MILUCHOVÁ, M. -- KASARDA, R. -- MORAVČÍKOVÁ, N. The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 12--18. ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
The impact of diacylglycerol O-acyltransferase 1 gene polymorphism on carcass traits in cattle
Autor: prof. Ing. Anna Trakovická, CSc. (17%)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (17%)
Ing. Michal Gábor, PhD. (17%)
doc. Ing. Martina Miluchová, PhD. (17%)
prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (17%)
Ing. Nina Moravčíková, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
20
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
12
Do strany:
18
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: genetický polymorfizmus, pinzgauský dobytok, hovädzí dobytok, genetika zvierat, mäsová úžitkovosť, gény
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. ISSN 1332-9049.

Originálny názov:
Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)