Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JUHÁS, P. -- BUČKO, O. -- LEHOTAYOVÁ, A. -- DEBRECÉNI, O. -- STRAPÁK, P. The backtest modification in piglet behavior test. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 55--61. ISSN 1332-9049.

Originálny názov: The backtest modification in piglet behavior test
Autor: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (20%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (20%)
Ing. Andrea Lehotayová, PhD. (20%)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (20%)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 20
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 55
Do strany: 61
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: etologické testy, ošípané, etológia zvierat, prasiatka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. Zagreb: ISSN 1332-9049.

Originálny názov: Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Zagreb
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)