Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JUHÁS, P. -- BUČKO, O. -- LEHOTAYOVÁ, A. -- DEBRECÉNI, O. -- STRAPÁK, P. The backtest modification in piglet behavior test. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 55--61. ISSN 1332-9049.

Originálny názov: The backtest modification in piglet behavior test
Autor: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD. (20%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (20%)
Ing. Andrea Lehotayová, PhD. (20%)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (20%)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (20%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Central European Agriculture
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
20
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
55
Do strany:
61
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: etologické testy, ošípané, etológia zvierat, prasiatka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Central European Agriculture. ISSN 1332-9049.

Originálny názov: Journal of Central European Agriculture
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1332-9049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)