Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUJKO, J. -- CANDRÁK, J. -- STRAPÁK, P. -- ŽITNÝ, J. -- HRNČÁR, C. -- KORISTEK, J. Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 1 (2019), s. 48--51. ISSN 1841-9364.

Originálny názov: Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle
Autor: Ing. Jozef Bujko, PhD. (17%)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (17%)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (17%)
Ing. Július Žitný, CSc. (17%)
Ing. Cyril Hrnčár, PhD. (17%)
Ján Koristek (15%)
Pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra špeciálneho chovateľstva
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 52
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 48
Do strany: 51
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: chov, reprodukčná úžitkovosť, hovädzí dobytok, reprodukčné orgány zvierat, slovenský strakatý dobytok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jozef Bujko, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. Timişoara: ISSN 1841-9364.

Originálny názov: Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1841-9364
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Timişoara
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)