Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- MAKOVICKÝ, P. -- MARGETÍN, M. -- NAGY, M. Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 5 (2019), s. 572--574. ISSN 0367-8318.

Originálny názov: Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes
Autor: Ing. Pavol Makovický (25%)
Peter Makovický (25%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (25%)
Melinda Nagy (25%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Indian Journal of Animal Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 89
Číslo periodika v rámci zväzku: 5
Rok vydania: 2019
Od strany: 572
Do strany: 574
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: genetika zvierat, bahnice, vemená
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Makovický
Posledná zmena: 07.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Indian Journal of Animal Sciences. Delhi Indian Council of Agricultural Research: ISSN 0367-8318.

Originálny názov: Indian Journal of Animal Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0367-8318
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Delhi Indian Council of Agricultural Research
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)