Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- MAKOVICKÝ, P. -- MARGETÍN, M. -- NAGY, M. Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 5 (2019), s. 572--574. ISSN 0367-8318.

Originálny názov:
Estimation of genetic parameters for chosen udder traits of different dairy ewes
Autor:
Ing. Pavol Makovický (25%)
Peter Makovický (25%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (25%)
Melinda Nagy (25%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Indian Journal of Animal Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
89
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania: 2019
Od strany:
572
Do strany:
574
Počet strán:
3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: genetika zvierat, bahnice, vemená
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Indian Journal of Animal Sciences. Delhi Indian Council of Agricultural Research: ISSN 0367-8318.

Originálny názov:
Indian Journal of Animal Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0367-8318
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Delhi Indian Council of Agricultural Research
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)