Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÍPOVÁ, P. -- DEBRECÉNI, O. -- BUČKO, O. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 422--428. ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed
Autor: Ing. Petra Lípová, PhD. (25%)
prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. (25%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (25%)
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc. (25%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 13
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 422
Do strany: 428
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mangalice, mäso, ošípané, tuky, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Petra Lípová, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)