Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÍPOVÁ, P. -- DEBRECÉNI, O. -- BUČKO, O. -- VAVRIŠÍNOVÁ, K. Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 422--428. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Effect of intramuscular fat content on physical-chemical parameters of pork from Mangalitsa and their crossbreed
Autor:
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
422
Do strany:
428
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mangalice, mäso, ošípané, tuky, fyzikálno-chemické vlastnosti
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov: Potravinárstvo
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)