Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETÍN, M. -- HOREČNÁ, Z. -- JANÍČEK, M. -- NAGY, M. -- MAKOVICKÝ, P. Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems. In Agritech science. 13, 3 (2019), s. 1--12. ISSN 1802-8942.

Originálny názov: Kvalita mäsa a tuku ťažkých jatočných jahniat z rôznych systémov chovu: Meat and fat quality of heavy slaughter lambs from different farming systems
Autor: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (1%)
Zuzana Horečná (1%)
Ing. Martin Janíček, PhD. (1%)
Melinda Nagy (1%)
Ing. Pavol Makovický (96%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Agritech science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
13
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2019
Od strany:
1
Do strany:
12
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, tukové tkanivo, chovateľská technológia, jahňacie mäso, jahňatá, ovce, jatočné zvieratá
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena: 07.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Agritech science. Praha: ISSN 1802-8942.

Originálny názov:
Agritech science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1802-8942
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Praha
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 07.03.2020 22:20 (Import dát z knižnice)