Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- GÁLISOVÁ ČOPÍKOVÁ, M. -- MARGETÍN, M. -- MAKOVICKÝ, P. -- NAGY, M. Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors. In Iranian journal of applied animal science. 9, 2 (2019), s. 257--263. ISSN 2251-628X.

Originálny názov: Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors
Autor: Ing. Pavol Makovický (20%)
Miroslava Gálisová Čopíková (20%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (20%)
Peter Makovický (20%)
Melinda Nagy (20%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Iranian journal of applied animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 257
Do strany: 263
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: jahňatá, rast živočíchov, priemerné denné prírastky, ovce, odchov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Makovický
Posledná zmena: 03.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Iranian journal of applied animal science. Rašt: ISSN 2251-628X.

Originálny názov: Iranian journal of applied animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2251-628X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Rašt
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)