Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- GÁLISOVÁ ČOPÍKOVÁ, M. -- MARGETÍN, M. -- MAKOVICKÝ, P. -- NAGY, M. Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors. In Iranian journal of applied animal science. 9, 2 (2019), s. 257--263. ISSN 2251-628X.

Originálny názov:
Growth intensity of lambs during artificial milk rearing depending on chosen non genetic factors
Autor:
Ing. Pavol Makovický (20%)
Miroslava Gálisová Čopíková (20%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (20%)
Peter Makovický (20%)
Melinda Nagy (20%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Iranian journal of applied animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany:
257
Do strany: 263
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: jahňatá, rast živočíchov, priemerné denné prírastky, ovce, odchov
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Iranian journal of applied animal science. Rašt: ISSN 2251-628X.

Originálny názov:
Iranian journal of applied animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2251-628X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Rašt
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 15.06.2019 22:20 (Import dát z knižnice)