Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALO, M. -- MASSÁNYI, M. -- BUŦKA, K. -- SLANINA, T. -- TIRPÁK, F. -- HALO, M. -- MARŠÁLEK, M. -- FAZEKAŠ, R. -- MASSANYI, P. Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 25. ISBN 978-80-552-1998-1.

Originálny názov: Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters
Autor:
Ing. Marko Halo (12%)
Ing. Martin Massányi (11%)
K. Buŧka (11%)
Ing. Tomáš Slanina, PhD. (11%)
Ing. Filip Tirpák (11%)
prof. Ing. Marko Halo, PhD. (11%)
Miroslav Maršálek (11%)
Richard Fazekaš (11%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (11%)
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL:
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
25
Do strany:
25
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Animal physiology 2019
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Kľúčové slová:
slovenčina: pohyblivosť spermií, spermie, taurín, CASA (metóda), žriebätá, kone
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil:
Ing. Marko Halo
Posledná zmena:
05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TVRDÁ, E. -- KOVÁČIK, A. Animal physiology 2019. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019. ISBN 978-80-552-1998-1.

Originálny názov:
Animal physiology 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
978-80-552-1998-1
Vydavateľ: Slovak University of Agriculture
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 05.03.2020 19:34 (Import dát z knižnice)