Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MARGETÍN, M. Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 20. ISSN 1335-1990.

Originální název: Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?
Anglický název:
Autor: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (100%)
Pracoviště:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
24
Číslo periodika v rámci svazku:
6
Rok vydání: 2019
Od strany: 20
Do strany:
20
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: chov zvierat, kozy, ovce
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Poslední změna: 22.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Originální název:
Slovenský chov
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-1990
Stát vydavatele:
Místo vydání: Bratislava
Vydavatel:
Združenie - Slovenský chov
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
22.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)