Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETÍN, M. Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 20. ISSN 1335-1990.

Originálny názov: Čím sa vyznačoval rok 2018 v chove oviec a kôz, ako ho možno hodnotiť?
Anglický názov:
Autor: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci zväzku: 6
Rok vydania: 2019
Od strany: 20
Do strany: 20
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: chov zvierat, kozy, ovce
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovenský chov. Bratislava: ISSN 1335-1990.

Originálny názov: Slovenský chov
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-1990
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Združenie - Slovenský chov
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 20.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)