Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- NAGY, M. -- MARGETÍN, M. Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed. In Výzkum v chovu skotu. 61, 1 (2019), s. 20--26. ISSN 0139-7265.

Originálny názov:
Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Výzkum v chovu skotu
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
61
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
20
Do strany:
26
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mlieková úžitkovosť, cigájky, chemické zloženie, ovce, ovčie mlieko, nutričná hodnota
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:01 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Výzkum v chovu skotu. ISSN 0139-7265.

Originálny názov:
Výzkum v chovu skotu
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0139-7265
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:01 (Import dát z knižnice)