Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- NAGY, M. -- MARGETÍN, M. Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed. In Výzkum v chovu skotu. 61, 1 (2019), s. 20--26. ISSN 0139-7265.

Originálny názov: Hodnotenie produkcie a zloženia mlieka oviec troch genotypov na báze plemena cigája = Production and composition assessment of sheep milk derived from three genotpes on the basic of Tsigai breed
Anglický názov:
Autor: Ing. Pavol Makovický (98%)
Melinda Nagy (1%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (1%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Výzkum v chovu skotu
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 61
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 20
Do strany: 26
Počet strán: 7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mlieková úžitkovosť, cigájky, chemické zloženie, ovce, ovčie mlieko, nutričná hodnota
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Makovický
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Výzkum v chovu skotu. Rapotín: ISSN 0139-7265.

Originálny názov: Výzkum v chovu skotu
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0139-7265
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Rapotín
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)