Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- MARGETÍN, M. -- MAKOVICKÝ, P. -- NAGY, M. Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 686--691. ISSN 0367-8318.

Originálny názov:
Machine milkability of East Friesian and Lacaune dairy sheep
Autor: Ing. Pavol Makovický (97%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (1%)
Peter Makovický (1%)
Melinda Nagy (1%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Indian Journal of Animal Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
89
Číslo periodika v rámci zväzku:
6
Rok vydania:
2019
Od strany:
686
Do strany:
691
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: lacaunská ovca, mlieková úžitkovosť, východofrízska mlieková ovca, strojové dojenie, ovce
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Makovický
Posledná zmena: 04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Indian Journal of Animal Sciences. Delhi Indian Council of Agricultural Research: ISSN 0367-8318.

Originálny názov:
Indian Journal of Animal Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
0367-8318
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Delhi Indian Council of Agricultural Research
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
27.06.2020 22:21 (Import dát z knižnice)