Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAKOVICKÝ, P. -- MILERSKI, M. -- MARGETÍN, M. -- MAKOVICKÝ, P. -- NAGY, M. Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds. In Indian Journal of Animal Sciences. 89, 6 (2019), s. 692--694. ISSN 0367-8318.

Originálny názov: Relationships between morphological udder characteristics in Improved Valachian, Tsigai and Lacaune dairy sheep breeds
Autor: Ing. Pavol Makovický (96%)
Michal Milerski (1%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (1%)
Peter Makovický (1%)
Melinda Nagy (1%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Indian Journal of Animal Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 89
Číslo periodika v rámci zväzku: 6
Rok vydania: 2019
Od strany: 692
Do strany: 694
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: lacaunská ovca, zošľachtená valaška, morfológia zvierat, cigájky, bahnice, vemená, ovce
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Makovický
Posledná zmena: 17.08.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Indian Journal of Animal Sciences. Delhi Indian Council of Agricultural Research: ISSN 0367-8318.

Originálny názov: Indian Journal of Animal Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0367-8318
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Delhi Indian Council of Agricultural Research
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 27.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)