Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALO, M. Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 24. ISSN 1335-1990.

Originálny názov:
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia
Anglický názov:
Autor: prof. Ing. Marko Halo, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Slovenský chov
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 24
Číslo periodika v rámci zväzku:
6
Rok vydania:
2019
Od strany: 24
Do strany:
24
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: chov koní, génové banky, šľachtenie zvierat, kone
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovenský chov. ISSN 1335-1990.

Originálny názov: Slovenský chov
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1335-1990
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
Združenie - Slovenský chov
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)