Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETÍN, M. -- ORAVCOVÁ, M. -- MARGETÍNOVÁ, J. -- KUBINEC, R. -- JANÍČEK, M. Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), s. 81--89. ISSN 1337-9984.

Originálny názov:
Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia
Autor:
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (20%)
Marta Oravcová (20%)
Jana Margetínová (20%)
Róbert Kubinec (20%)
Ing. Martin Janíček, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Slovak journal of animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
52
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany:
81
Do strany:
89
Počet strán:
9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: suffolkská ovca, tuk zvierat, mastné kyseliny, jahňatá, ovce, berrichon du Cher, polointenzívny chov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovak journal of animal science. ISSN 1337-9984.

Originálny názov:
Slovak journal of animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-9984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)