Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MARGETÍN, M. -- ORAVCOVÁ, M. -- MARGETÍNOVÁ, J. -- KUBINEC, R. -- JANÍČEK, M. Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), s. 81--89. ISSN 1337-9984.

Originálny názov: Fatty acids in the intramuscular fat of Berrichon du Cher and Suffolk heavy lambs kept in semi-intensive production systems in Slovakia
Autor: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (20%)
Marta Oravcová (20%)
Jana Margetínová (20%)
Róbert Kubinec (20%)
Ing. Martin Janíček, PhD. (20%)
Pracovisko: Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Slovak journal of animal science
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 52
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 81
Do strany: 89
Počet strán: 9
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: suffolkská ovca, tuk zvierat, mastné kyseliny, jahňatá, ovce, berrichon du Cher, polointenzívny chov
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Slovak journal of animal science. Nitra: ISSN 1337-9984.

Originálny názov: Slovak journal of animal science
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1337-9984
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)