Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KMEŤ, P. -- MARGETÍN, M. Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov. In Chov oviec a kôz. 39, 2 (2019), s. 12--14.

Originálny názov:
Infekčná dermatitída oviec vo svetle najnovších poznatkov
Anglický názov:
Autor:
Peter Kmeť (50%)
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Chov oviec a kôz
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
39
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany:
12
Do strany:
14
Počet strán:
3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: paznechty, etiológia, hniloba paznechtov, choroby zvierat, patogenéza, ovce, prevencia, infekčné choroby, klinické príznaky, terapia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. RNDr. Milan Margetín, PhD.
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Chov oviec a kôz..

Originálny názov:
Chov oviec a kôz
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ: Zväz chovateľov oviec a kôz
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
04.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)