Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 12

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Evaluation of mountain pastures quality forming the landscape archetype in Western Carpathians
Novák, Ján -- Hreško, Juraj -- Vadel, Ľuboš
Evaluation of mountain pastures quality forming the landscape archetype in Western Carpathians. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 1 (2019), s. 111--119. ISSN 1211-8516.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Jakon - plodina z ríše Inkov
Illéš, Ladislav -- Novák, Ján -- Fernández, Eloy Cusimamani
Jakon - plodina z ríše Inkov. Nitra : Garmond, 2019. 117 s. ISBN 978-80-89703-65-4.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Lepšie časy pre biopásy?
Sládeček, Tomáš -- Slamečka, Jaroslav -- Vozár, Ľuboš
Lepšie časy pre biopásy?. In Naše poľovníctvo. 16, 2 (2019), s. 6--9. ISSN 1336-5568.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Mountain sheep farming under Rozsutec
Tkáč, Lukáš -- Liščák, Marián -- Zuskinová, Iveta -- Beňušová, Elena -- Kotvasová, Helena -- Mrázek, Tomáš -- Kočík, Karol -- Dobošová, Anna -- Novák, Ján
Mountain sheep farming under Rozsutec. 1. vyd. Zázrivá : Obec Zázrivá, 2019. 252 s. ISBN 978-80-570-1079-1.
odborná knihaOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde - alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia
Vozár, Ľuboš -- Slamečka, Jaroslav -- Sládeček, Tomáš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Multifunkčné okraje polí, resp. biopásy na ornej pôde - alternatíva zvyšujúca diverzitu poľnohospodárskeho prostredia. In AGROmagazín. 21, 3 (2019), s. 36--37. ISSN 1335-2261.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I.
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov I. In Naše pole. 23, 6 (2019), s. 38--39. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II.
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Obnova opustených a ruderálnych stanovíšť trávnych porastov II. In Naše pole. 23, 7 (2019), s. 46--47. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Primárna produkcia TTP na báze biokalu
Čunderlík, Jozef -- Rogožníková, Alena
Primárna produkcia TTP na báze biokalu. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), s. 12--13. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Salašníctvo v Karpatoch =
Novák, Ján
Salašníctvo v Karpatoch =. Nitra  : Ján Novák. (2019), ISBN 978-80-570-0841-5. URL: https://www.researchgate.net/publication/330005057_pdf_Salasnictvo_v_Karpatoch_-_Carpathian_mountain_sheep_milk_farming.
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Selected qualitative parameters above-ground phytomass of the Lenor-first Slovak cultivar of Festulolium A. et Gr.
Hric, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter
Selected qualitative parameters above-ground phytomass of the Lenor-first Slovak cultivar of Festulolium A. et Gr. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 1 (2019), s. 13--16. ISSN 1336-9245.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Vplyv biokalu na biologické vlastnosti pôdy
Rogožníková, Alena -- Čunderlík, Jozef
Vplyv biokalu na biologické vlastnosti pôdy. In Naše pole. 55, 7 (2019), s. 48--50. ISSN 1335-2466.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vplyv SULFERT-Humátu na dynamiku rastu a produkcie trávnikového porastu = The influence of SULFERT-Humate on the dynamics of the turf growth and production
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter -- Verešová, Petra -- Paulisová, Miriama
Vplyv SULFERT-Humátu na dynamiku rastu a produkcie trávnikového porastu = The influence of SULFERT-Humate on the dynamics of the turf growth and production. In Agrochémia. 59, 1 (2019), s. 33--40. ISSN 1335-2415.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti