Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 22

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters. In Acta alimentaria. 48, 2 (2019), p. 213--220. ISSN 0139-3006.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Štefániková, Jana -- Mendelová, Andrea -- Žitniak Čurná, Veronika -- Ernst, Dávid -- Árvay, Július -- Pinček, Ondrej
Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave a ich potenciálny efekt na zdravie človeka: Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 136--142. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Effectiveness of weed control in potato field
Týr, Štefan -- Neupauer, Jakub
Effectiveness of weed control in potato field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), p. 36. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effectiveness of weed control in soybean field
Týr, Štefan -- Nyisztor, Róbert
Effectiveness of weed control in soybean field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), p. 64. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice
Pinček, Ondrej -- Ernst, Dávid -- Holovičová, Mária -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 121--128. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Evaluation of knowledge about the use of tonic plants
Habán, Miroslav -- Janech, Viliam -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Vyhodnotenie poznatkov o využívaní tonizujúcich rastlín: Evaluation of knowledge about the use of tonic plants.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 98--102. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska
Macák, Milan -- Habán, Miroslav -- Andrejčíková, Marta
Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 105 p. ISBN 978-80-552-2041-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Global trends of wheat production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 79--84. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Korczyk-Szabó, Joanna -- Lacko-Bartošová, Lucia
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 63--67. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Kobida, Ľubomír -- Lacko-Bartošová, Lucia
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), p. 523. ISBN 978-99976-787-1-3.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 210--217. ISBN 978-80-552-2019-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Kobida, Ľubomír
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), p. 22--23. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.3.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Štěrba, Zdeněk
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters. In Czech journal of food sciences. 37, 3 (2019), p. 192--198. ISSN 1212-1800.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti
Týr, Štefan
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), p. 13. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika -- Holovičová, Mária -- Pinček, Ondrej
Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products. In Výživa - človek - zdravie 2019. (2019), p. 44--51.
article in a professional periodical2019Details
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), p. 198. ISBN 978-99938-93-54-7.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.)
Týr, Štefan
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.). In Acta agriculturae serbica. 47 (2019), p. 51--59. ISSN 0354-9542.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I. In Naše pole. 23, 4 (2019), p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II. In Naše pole. 23, 5 (2019), p. 42--44. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Mistríková, Ingrid -- Zvercová, Dominika
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 12. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia
Habánová, Marta -- Habán, Miroslav -- Macák, Milan
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, p. 51. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2019Details
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Macák, Milan -- Smatana, Jozef
Základy udržateľného poľnohospodárstva. 2nd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 p. ISBN 978-80-552-2031-4.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details