Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 22

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika -- Holovičová, Mária -- Pinček, Ondrej
Analýza vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relationship analysis of students of Faculty of agrobiology and food resources SUA in Nitra to organic plant products. In Výživa - človek - zdravie 2019. (2019), s. 44--51.
článek v odborném periodiku2019Podrobnosti
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia
Baking quality prediction of spelt wheat based on rheological and mixolab parameters. In Acta alimentaria. 48, 2 (2019), s. 213--220. ISSN 0139-3006.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effectiveness of weed control in potato field
Týr, Štefan -- Neupauer, Jakub
Effectiveness of weed control in potato field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 36. ISBN 978-99938-93-54-7.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effectiveness of weed control in soybean field
Týr, Štefan -- Nyisztor, Róbert
Effectiveness of weed control in soybean field.  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 64. ISBN 978-99938-93-54-7.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska
Macák, Milan -- Habán, Miroslav -- Andrejčíková, Marta
Expresia úrodotvorného potenciálu odrôd sladovníckeho jačmeňa (Hordeum vulgare L.) v podmienkach juhozápadného Slovenska. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 105 s. ISBN 978-80-552-2041-3.
odborná knihaVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Podrobnosti
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Fenológia druhu slnečnica hľuznatá (Heliantus tuberosus L.) = Phenology of jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.). In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 210--217. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Globálne trendy v produkcii pšenice = Global trends of wheat production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 79--84. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice
Pinček, Ondrej -- Ernst, Dávid -- Holovičová, Mária -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vplyvu ročníka a hybridov na úrodu zrna kukurice siatej v podmienkach PD Smolenice = Evaluation of impact of year and hybrids on grain yield of maize under conditions PD Smolenice. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 121--128. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Korczyk-Szabó, Joanna -- Lacko-Bartošová, Lucia
Morfologické a agronomické parametre rôznych druhov netradčných cereálií = Morphological and agronomic parameters of different non-traditional cereals. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 63--67. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
článek ve sborníkuVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave a ich potenciálny efekt na zdravie človeka: Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health
Holovičová, Mária -- Habánová, Marta -- Štefániková, Jana -- Mendelová, Andrea -- Žitniak Čurná, Veronika -- Ernst, Dávid -- Árvay, Július -- Pinček, Ondrej
Obsah vybraných fenolických látok v 100 % čučoriedkovej šťave a ich potenciálny efekt na zdravie človeka: Content of selected phenolic substances in 100 % bluberries juice and potential effect on human health.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 136--142. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Kobida, Ľubomír -- Lacko-Bartošová, Lucia
Phenolic acids profile of organically grown emmer and spelt.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), s. 523. ISBN 978-99976-787-1-3.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Kobida, Ľubomír
Phytoprotective compounds of non-traditional cereals.  In 18th Alps-Adria scientific workshop. Gödöllő : Szent István Egyetem. (2019), s. 22--23. ISBN 978-963-269-818-2. URL: http://www.alpsadria.hu/18thAASW/Abstract_book_18thAASW_paper_10.34116-NTI.2019.AA.3.pdf.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Konvalina, Petr -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Štěrba, Zdeněk
Quality evaluation of emmer wheat genotypes based on rheological and Mixolab parameters. In Czech journal of food sciences. 37, 3 (2019), s. 192--198. ISSN 1212-1800.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti
Týr, Štefan
Regulácia burín v súvislostiach pre a proti. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 13. ISBN 0231– 6617.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, Veronika
Reproductive potential of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.).  In AgroReS 2019. Banja Luka : University of Banja Luka. (2019), s. 198. ISBN 978-99938-93-54-7.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.)
Týr, Štefan
The impact of different weed control methods on weed infestation in maize (Zea mays L.). In Acta agriculturae serbica. 47 (2019), s. 51--59. ISSN 0354-9542.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde I. In Naše pole. 23, 4 (2019), s. 32--34. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II
Smatana, Jozef -- Týr, Štefan
Vodu šetriace spôsoby hospodárenia na pôde II. In Naše pole. 23, 5 (2019), s. 42--44. ISSN 1335-2466.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Vyhodnotenie poznatkov o využívaní tonizujúcich rastlín: Evaluation of knowledge about the use of tonic plants
Habán, Miroslav -- Janech, Viliam -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Vyhodnotenie poznatkov o využívaní tonizujúcich rastlín: Evaluation of knowledge about the use of tonic plants.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 98--102. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článek v elektronickém zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Mistríková, Ingrid -- Zvercová, Dominika
Vývoj produkcie liečivých rastlín na Slovensku v rokoch 1993-2018. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 12. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia
Habánová, Marta -- Habán, Miroslav -- Macák, Milan
Význam drobného ovocia pri modulácii vybraných parametrov zdravia. In Medzinárodná konferencia o liečivých rastlinách vo výskume a v praxi. Stará Ľubovňa: GAIA, 2019, s. 51. ISBN 978-80-969749-4-8 (brož.).
článek ve sborníkuPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Základy udržateľného poľnohospodárstva
Macák, Milan -- Smatana, Jozef
Základy udržateľného poľnohospodárstva. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 197 s. ISBN 978-80-552-2031-4.
skripta a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti