Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

Publications
Type of result
Description KPČ
YearDetails
Development of legislative and subsidiary framework oforganic farming system in Slovakia
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Hudec, Matej -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Shchukin, S.V.
Development of legislative and subsidiary framework oforganic farming system in Slovakia. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 65--71. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Emmer wheat (Triticum dicoccon schrank) - effect of varietes on agronomic traits
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Korczyk-Szabó, Joanna
Emmer wheat (Triticum dicoccon schrank) - effect of varietes on agronomic traits. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 49--53. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Excursions - means of connection of theory and practice in courses taught at Department of sustainable agriculture and herbology
Žitniak Čurná, Veronika -- Ernst, Dávid
Exkurzie ako prostriedok prepojenia teórie a praxe v predmetoch vyučovaných na Katedre udržateľného poľnohospodárstva a herbológie: Excursions - means of connection of theory and practice in courses taught at Department of sustainable agriculture and herbology. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 290--306.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2020Details
Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (II)
Smatana, Jozef -- Macák, Milan -- Týr, Štefan
Očakávané zmeny v štruktúre RV a ich dôsledky (II). In Naše pole. 24, 1 (2020), p. 48--50. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodical
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2020Details
Organically grown emmer and spelt-comparison of the phenolic acids profile
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Kobida, Ľubomír -- Lacko-Bartošová, Lucia
Organically grown emmer and spelt-comparison of the phenolic acids profile. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 58--61. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Productivity of long-term cropping systems in South Slovakia
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Hudec, Matej -- Lacko-Bartošová, Lucia -- Trufanov, A.M.
Productivity of long-term cropping systems in South Slovakia. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 61--65. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020
Details
Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products
Ernst, Dávid -- Žitniak Čurná, Veronika
Hodnotenie vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), p. 166--176.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2020Details
Starch, fibre and arabinoxylans content of ecological non-traditional cereals
Vozárová, Denisa -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Dvořáček, Václav
Starch, fibre and arabinoxylans content of ecological non-traditional cereals. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 72--76. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
2020Details
Temporal changes of Elytrigia repens density in intensive cereal-based cropping systems
Macák, Milan -- Dalović, Ivica -- Smatana, Jozef -- Kiss Roháriková, Adriana -- Saulić, Markola -- Kulina, Mirko K.
Temporal changes of Elytrigia repens density in intensive cereal-based cropping systems. In International journal of agriculture and biology. 24, 2 (2020), p. 195--200. ISSN 1560-8530.
article in a professional periodical
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Details
The Effect of Species and Cultivation Year on Phenolic Acids Content in Ancient Wheat
Baranski, Marcin -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Rembialkowska, Ewa -- Lacko-Bartošová, Lucia
The Effect of Species and Cultivation Year on Phenolic Acids Content in Ancient Wheat. In Agronomy-Basel. 10, 5 (2020), p. 5. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2020Details
The influence of crop cultivation technologies of different intensities on the weed infestation and productivity of crop of fodder crop rotation
Shchukin, S.V. -- Paskhina, E. V. -- Vaganova, N. V. -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Vlijanie raznych po intensivnosti technologii vozdelyvanija na zasorennosť i produktivnosť kuľtur kormovogo cevooborota = The influence of crop cultivation technologies of different intensities on the weed infestation and productivity of crop of fodder crop rotation. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 102--109. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedings
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020Details
The state, prospects and problems of the development of organic agriculture in Slovakia and Russia
Shchukin, S.V. -- Trufanov, A.M. -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Dorokhova, V.I.
Sostojanie, perspektivy i problemy razvitija organičeskovo seľskovo chozjajstva v Slovakii i Rossii = The state, prospects and problems of the development of organic agriculture in Slovakia and Russia. In Vestnik AIC of the Upper Volga Region. 49, 1 (2020), p. 17--21. ISSN 1998-1635.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2020
Details
Weed seedbank in long term ecological and integrated farming systems in Slovakia
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Týr, Štefan
Weed seedbank in long term ecological and integrated farming systems in Slovakia. In Organičeskoje seľskoje chozjajstvo: opyt, probľemy i perspetivy. Jaroslavľ: Jaroslavskaja Gosudarstvennaja Sel'skohozjajstvennaja Akademija, 2020, p. 54--58. ISBN 978-5-98914-227-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2020
Details