Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ERNST, D. -- ŽITNIAK ČURNÁ, V. Hodnotenie vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products. In Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. (2020), s. 166--176.

Originálny názov:
Hodnotenie vzťahu študentov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre k produktom ekologickej rastlinnej výroby: Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products
Anglický názov:
Relation evaluation of students of Faculty of agrobiology and food resources, SUA in Nitra to organic plant products
Autor: Ing. Dávid Ernst, PhD. (50%)
Ing. Veronika Žitniak Čurná, PhD. (50%)
Pracovisko:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany: 166
Do strany:
176
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vysokoškolskí študenti, výučba, environmentálna výchova
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Dávid Ernst, PhD.
Posledná zmena: 11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác. Kraków  : Towarzystwo Slowakow w Polsce. ISBN 978-83-8111-180-5.

Originálny názov:
Vybrané otázky terciárnej edukácie na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre: zborník recenzovaných vedeckých prác
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva
Druh publikácie:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
978-83-8111-180-5
Vydavateľ:
Towarzystwo Slowakow w Polsce
Miesto vydania: Kraków
Rok zverejnenia:
URL:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová:
slovenčina: lektori (vzdelávanie), virtuálne vzdelávanie, vzdelávanie, blended learning, rekvalifikácia, vzdelávanie učiteľov
Rok uplatnenia:
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
11.07.2020 22:21 (Import dát z knižnice)