Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

Aplikace zobrazuje seznam publikací odborníků zvoleného pracoviště. Vztah publikace k pracovišti je možné upravovat v aplikaci Moje a mnou spravované publikace v rámci editace dané publikace. Volba pracoviště se nachází v údajích společných pro všechny druhy publikací, konkrétně pod volbou oboru publikace.

Druh:
Rok:
Řadit dle:

Počet nalezených záznamů: 29

PublikaceDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Ducháček, Jaromír -- Schmidová, Jitka -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Stádník, L. -- Michlová, Tereza
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. In Journal of Dairy Research. 86, 2 (2019), s. 233--237. ISSN 0022-0299.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Kanka, Tomáš
Comparison of the technological meat quality of the breed white mangalitsa bred under the intensive breeding conditions. In ASD 2019. Prague: Czech University of Life Sciences, 2019, s. 29. ISBN 978-80-213-2950-8 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation
Gašparík, Matúš -- Stádník, Luděk -- Ducháček, Jaromír -- Tančin, Vladimír
Differences between Jersey and Holstein cows in milking-induced teat prolongation during lactation. In Czech journal of animal science. 10 (2019), s. 431--438. ISSN 1212-1819.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Holko, Ivan
Distribution of ewes in SCC groups during first and second lactation. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 576. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Dynamika vývoja mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka v rokoch 2016 až 2019: Dynamics of development of microbiological quality of raw sheep milk in the years 2016 to 2019
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Tvarožková, Kristína
Dynamika vývoja mikrobiologickej kvality surového ovčieho mlieka v rokoch 2016 až 2019: Dynamics of development of microbiological quality of raw sheep milk in the years 2016 to 2019.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 307--312. ISBN 978-80-7305-828-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Effect of lactation stage on the concentration of selected essential and toxic elements in milk of sheeps from area of Slovakia with slightly disturbed environment
Pšenková, Martina -- Toman, Róbert -- Tančin, Vladimír
Effect of lactation stage on the concentration of selected essential and toxic elements in milk of sheeps from area of Slovakia with slightly disturbed environment.  In AgroSym 2019. Jahorina : University of East Sarajevo. (2019), s. 752. ISBN 978-99976-787-1-3.
článek v elektronickém zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Stádník, Luděk -- Ducháček, Jaromír -- Tančin, Vladimír -- Schmidová, Jitka -- Uhrinčať, Michal -- Michlová, Tereza -- Nohejlová, Lenka
Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning. In Animals. 9, 10 (2019), s. 718--724. ISSN 2076-2615.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 275--279. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Effect of weaning system on milk yield and the frequency of individual milk flows
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system on milk yield and the frequency of individual milk flows. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 578. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 218. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Hygienic quality and composition of raw sheep's bulk milk samples on selected Slovak farms during year 2018. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 359--362. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows
Gašparík, Matúš -- Ducháček, Jaromír -- Stádník, L. -- Tančin, Vladimír
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows. In Scientia agriculturae bohemica. 50, 2 (2019), s. 80--88. ISSN 1211-3174.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 58--60. ISSN 1335-1990.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 157. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 162. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia
Holko, Ivan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Supuka, Peter -- Supuková, Anna -- Mačuhová, Lucia
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 258--261. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta -- Vršková, Martina
Possibilities of mastitis detection by measuring the electrical conductivity of ewe`s milk. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Použitie vybraných mikrosatelitných markerov pri autentifikácii národného plemena Oravka: The usage of choosen microsatelite markers for autentification of national breed of Oravka
Jurčaga, Lukáš -- Židek, Radoslav -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Mindek, Slavomír -- Moravčíková, Nina -- Belej, Ľubomír
Použitie vybraných mikrosatelitných markerov pri autentifikácii národného plemena Oravka: The usage of choosen microsatelite markers for autentification of national breed of Oravka.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 165--169. ISBN 978-80-7305-828-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Kanka, Tomáš -- Kasarda, Radovan -- Rolinec, Michal -- Imrich, Ivan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bučko, Ondřej -- Hanušovský, Ondrej
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 93--98. ISSN 1332-9049.
článek v odborném periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Oravcová, Marta -- Holko, Ivan
Somatic cell count and presence of mastitis pathogens in milk ewes. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 577. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1338-0230.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 217. ISBN 978-3-906813-93-6.
článek ve sborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
The electrical conductivity of sheep's milk and the possibility of mastitis detection
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Ptáček, Martin -- Holko, Ivan
The electrical conductivity of sheep's milk and the possibility of mastitis detection. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 562--565. ISSN 1337-0960.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The morphological changes of oviductal mucose in oestral cycle of sows
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel -- Miluchová, Martina -- Gábor, Michal
The morphological changes of oviductal mucose in oestral cycle of sows. In Acta fytotechnica et zootechnica. 22, 2 (2019), s. 34--41. ISSN 1336-9245.
článek v odborném periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Vplyv počtu somatických buniek na množstvo a zloženie mlieka dojníc v podmienkach praxe: The effect of somatic cell count on milk yield and its composition in dairy cows under practical condition
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Tvarožková, Kristína -- Mikláš, Šimon
Vplyv počtu somatických buniek na množstvo a zloženie mlieka dojníc v podmienkach praxe: The effect of somatic cell count on milk yield and its composition in dairy cows under practical condition.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 294--298. ISBN 978-80-7305-828-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Vzťah medzi počtom somatických buniek, produkciou mlieka, jeho zložením a technologickou kvalitou: Relationship between somatic cell count, milk production, composition and technological quality of milk
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Vršková, Martina
Vzťah medzi počtom somatických buniek, produkciou mlieka, jeho zložením a technologickou kvalitou: Relationship between somatic cell count, milk production, composition and technological quality of milk.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 211--214. ISBN 978-80-7305-828-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa. In Slovenský chov. 24, 5 (2019), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
článek v odborném periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Zhodnotenie zdravotného stavu mliečnej žľazy bahníc počas laktácie: somatické bunky a patogény: Evaluation of the health status of udder ewes during lactation: somatic cells and pathogens
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Hleba, Lukáš -- Mačuhová, Lucia
Zhodnotenie zdravotného stavu mliečnej žľazy bahníc počas laktácie: somatické bunky a patogény: Evaluation of the health status of udder ewes during lactation: somatic cells and pathogens.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 67--71. ISBN 978-80-7305-828-9.
článek v elektronickém zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti