Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 15

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 36. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Halo, Marko -- Kanka, Tomáš
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 135--141. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Individual somatic cell counts in milk of ewes at the level of farms and breeds in Slovakia
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Slama, Petr
Individual somatic cell counts in milk of ewes at the level of farms and breeds in Slovakia. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 244.
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020Podrobnosti
Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Hleba, Lukáš -- Mačuhová, Lucia
Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 164--169. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti
Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations
Oravcová, Marta -- Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 224--229. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
2020Podrobnosti
Relationship between California mastitidis test, somatic cell count and electrical conductivity of ewe's milk
Uhrinčať, Michal -- Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia
Relationship between California mastitidis test, somatic cell count and electrical conductivity of ewe's milk. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 56. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta
Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 53. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Somatic cell counts in bulk milk in Slovakian sheep farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Somatic cell counts in bulk milk in Slovakian sheep farms. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 244.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka
Hrnčár, Cyril -- Mindek, Slavomír
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 35. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
The effect of breed on milkability of sheep bred in Slovakia
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
The effect of breed on milkability of sheep bred in Slovakia. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 41. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters
Mikláš, Šimon -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta
The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 43. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
The effect of stress on milkability of dairy ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Oravcová, Marta
The effect of stress on milkability of dairy ewes. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 232.
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2020
Podrobnosti
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína -- Oravcová, Marta
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 243.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2020
Podrobnosti
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Vašíček, Jaromír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Hleba, Lukáš
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 54. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020Podrobnosti
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína -- Hleba, Lukáš -- Tančinová, Dana
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 242.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti