Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 13

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation
Ptáček, Martin -- Milerski, Michal -- Ducháček, Jaromír -- Schmidová, Jitka -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Stádník, L. -- Michlová, Tereza
Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. In Journal of Dairy Research. 86, 2 (2019), s. 233--237. ISSN 0022-0299.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Podrobnosti
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Margetín, Milan
Effect of weaning system and type of milk flow on milk production of crossbred ewes improved Valachian and Tsigai with Lacaune. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 275--279. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Frequency of occurence coagulase staohylococci and their antibiotics resistance in Lacaune breed. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 218. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows
Gašparík, Matúš -- Ducháček, Jaromír -- Stádník, L. -- Tančin, Vladimír
Impact of a wide range of teat lengths on udder health and milking time in holstein cows. In Scientia agriculturae bohemica. 50, 2 (2019), s. 80--88. ISSN 1211-3174.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
K pohode dojníc prispieva vhodne zvolený priebeh ukončenia strojového dojenia. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 58--60. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
Labour process during machine milking of ewes with regards to their biological needs and welfare. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 157. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Microbiological quality of raw sheep´s bulk milk samples on selected Slovak farms. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 162. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia
Holko, Ivan -- Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Supuka, Peter -- Supuková, Anna -- Mačuhová, Lucia
Occurence and antimicrobial resistance of common udder pathogens isolated from sheep milk in Slovakia. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 258--261. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Kanka, Tomáš -- Kasarda, Radovan -- Rolinec, Michal -- Imrich, Ivan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bučko, Ondřej -- Hanušovský, Ondrej
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), s. 93--98. ISSN 1332-9049.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1338-0230.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count during first and second lactation in ewes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell count during first and second lactation in ewes. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 13, 1 (2019), s. 396--401. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Martina
Somatic cell count in milk of ewes and possible effect on milk yield and composition. In ICPD 2019. Bern: University of Bern, 2019, s. 217. ISBN 978-3-906813-93-6.
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina
Zdravotný stav mliečnej žľazy bahníc v pozornosti chovateľa. In Slovenský chov. 24, 5 (2019), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti