Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 19

Publikácie
Druh výsledku
Popis KPČRokPodrobnosti
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj
Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 36. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Halo, Marko -- Kanka, Tomáš
Comparison of the physico-chemical meat quality of the breeds mangalitsa and large white with regard to the slaughter weight. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 135--141. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Concentrations of toxic metals and essential elements in raw cow milk from areas with potentially undisturbed and highly disturbed environment in Slovakia
Pšenková, Martina -- Toman, Róbert -- Tančin, Vladimír
Concentrations of toxic metals and essential elements in raw cow milk from areas with potentially undisturbed and highly disturbed environment in Slovakia. In Environmental science and pollution research. 27, 1 (2020), s. 26763--26772. ISSN 0944-1344.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Effect of lipopolysaccharide and muramyl dipeptide on apoptosis of bovine mammary gland lymphocytes
Sláma, Petr -- Sládek, Zbyšek -- Kabourková, Eliška -- Zavadilová, Terezie -- Kratochvílová, Lucia -- Kharkevich, Kristina -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Pavlík, Aleš -- Roztočilová, Andrea -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Konečný, Roman -- Kiku, Yoshio -- Kimura, Kazuhiro -- Watanabe, Atsushi -- Kwak, Jong-young -- Zouharová, Monika
Effect of lipopolysaccharide and muramyl dipeptide on apoptosis of bovine mammary gland lymphocytes. In Animals. 10, 6 (2020), s. 6. ISSN 2076-2615.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
Individual somatic cell counts in milk of ewes at the level of farms and breeds in Slovakia
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Slama, Petr
Individual somatic cell counts in milk of ewes at the level of farms and breeds in Slovakia. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 244.
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020Podrobnosti
Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Hleba, Lukáš -- Mačuhová, Lucia
Mastitis pathogens and somatic cell count in ewes milk. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 164--169. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations
Oravcová, Marta -- Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 224--229. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
2020
Podrobnosti
Relationship between California mastitidis test, somatic cell count and electrical conductivity of ewe's milk
Uhrinčať, Michal -- Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia
Relationship between California mastitidis test, somatic cell count and electrical conductivity of ewe's milk. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 56. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]
Tančin, Vladimír -- Tvarožková, Kristína -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta
Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 53. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2020Podrobnosti
Somatic cell counts in bulk milk in Slovakian sheep farms
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína
Somatic cell counts in bulk milk in Slovakian sheep farms. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 244.
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2020Podrobnosti
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka
Hrnčár, Cyril -- Mindek, Slavomír
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 35. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
The effect of breed on milkability of sheep bred in Slovakia
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
The effect of breed on milkability of sheep bred in Slovakia. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 41. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020
Podrobnosti
The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters
Mikláš, Šimon -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Oravcová, Marta
The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 43. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií2020
Podrobnosti
The effect of milking frequency on milk yield and milk composition in ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana
The effect of milking frequency on milk yield and milk composition in ewes. In Czech journal of animal science. 2 (2020), s. 41--50. ISSN 1212-1819.
článok v odbornom periodiku
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
2020
Podrobnosti
The effect of stress on milkability of dairy ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Oravcová, Marta
The effect of stress on milkability of dairy ewes. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 232.
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína -- Oravcová, Marta
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 243.
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes
Tvarožková, Kristína -- Tančin, Vladimír -- Vašíček, Jaromír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Hleba, Lukáš
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 54. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
2020Podrobnosti
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Tvarožková, Kristína -- Hleba, Lukáš -- Tančinová, Dana
The occurence of pathogen in milk of ewes with high somatic cell count at half udder level. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 242.
článok v zborníku
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
2020
Podrobnosti
Začiatok dojnej sezóny-venujeme pozornosť zdravotnému stavu vemena bahníc
Tančin, Vladimír
Začiatok dojnej sezóny-venujeme pozornosť zdravotnému stavu vemena bahníc. In Slovenský chov. 25, 5 (2020), s. 19--21. ISSN 1335-1990.
článok v odbornom periodiku
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2020
Podrobnosti