Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HRNČÁR, C. -- MINDEK, S. Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 35. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Study of time intervals of egg formation and their effect on some egg parameters of Bantam Oravka
Autor: Ing. Cyril Hrnčár, PhD. (50%)
Ing. Slavomír Mindek, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra veterinárskych disciplín
Katedra špeciálneho chovateľstva
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
35
Do strany:
35
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kvalita, vajcia, hydina, plemená
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.03.2020 11:17 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název: Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)