Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IMRICH, I. -- MLYNEKOVÁ, E. -- MLYNEK, J. Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 36. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov: Comparison of technological meat quality by Mangalitsa and Large White breeds
Autor:
Pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
36
Do strany: 36
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: kvalita, ošípané, technologické vlastnosti, plemená, bravčové mäso
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
02.03.2020 14:44 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originálny názov:
Animal biotechnology 2020
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN: 978-80-552-2145-8 (brož.)
Vydavateľ:
Slovak Agricultural University
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena:
29.02.2020 22:20 (Import dát z knižnice)