Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TANČIN, V. -- TVAROŽKOVÁ, K. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- ORAVCOVÁ, M. Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 53. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Somatic cell count throughout lactation as important factor for culling or treatment /: Vladimír Tančin ... [et al.]
Autor:
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Ing. Kristína Tvarožková (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Lucia Mačuhová (20%)
Marta Oravcová (20%)
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 53
Do strany:
53
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: mliečne žľazy, laktácia, somatické bunky, ovčie mlieko
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.03.2020 11:16 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)