Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TVAROŽKOVÁ, K. -- TANČIN, V. -- VAŠÍČEK, J. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- HLEBA, L. The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 54. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
The incidence of mastitis pathogens and relationship with population of leukocytes
Autor:
Ing. Kristína Tvarožková (17%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (17%)
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (17%)
Michal Uhrinčať (17%)
Lucia Mačuhová (17%)
Ing. Lukáš Hleba, PhD. (15%)
Pracoviště:
Katedra mikrobiológie
Katedra veterinárskych disciplín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
54
Do strany:
54
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: leukocyty, patogény, mliečne žľazy, mastitída, ovčie mlieko
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.03.2020 11:17 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)