Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MIKLÁŠ, Š. -- TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- ORAVCOVÁ, M. The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters. In Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019, s. 43. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
The effect of dams' parity on milk yield, birth and weaning of their daughters
Autor:
Ing. Šimon Mikláš (20%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Lucia Mačuhová (20%)
Marta Oravcová (20%)
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Animal biotechnology 2020
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
43
Do strany:
43
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: dojnice, holštajnský dobytok, dojivosť, odstav mláďat
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
30.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Animal biotechnology 2020. Nitra: Slovak Agricultural University, 2019. ISBN 978-80-552-2145-8 (brož.).

Originální název:
Animal biotechnology 2020
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-552-2145-8 (brož.)
Nakladatel:
Slovak Agricultural University
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
29.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)