Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAČUHOVÁ, L. -- TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, J. -- ORAVCOVÁ, M. The effect of stress on milkability of dairy ewes. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 232.

Originální název:
The effect of stress on milkability of dairy ewes
Anglický název:
Autor:
Lucia Mačuhová (20%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Juliana Mačuhová (20%)
Marta Oravcová (20%)
Pracoviště: Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Book of abstracts
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
232
Do strany:
232
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
Kategorie publikace: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: dojiteľnosť, bahnice, stres, ovčie mlieko
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020.

Originální název:
Book of abstracts
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
University of Zagreb
Místo vydání:
Zagreb
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna: 16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)