Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MAČUHOVÁ, L. -- TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, J. -- ORAVCOVÁ, M. The effect of stress on milkability of dairy ewes. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 232.

Originálny názov:
The effect of stress on milkability of dairy ewes
Anglický názov:
Autor:
Lucia Mačuhová (20%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Juliana Mačuhová (20%)
Marta Oravcová (20%)
Pracovisko: Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník:
Book of abstracts
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
232
Do strany:
232
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: dojiteľnosť, bahnice, stres, ovčie mlieko
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020.

Originálny názov:
Book of abstracts
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ: University of Zagreb
Miesto vydania:
Zagreb
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)