Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- TVAROŽKOVÁ, K. -- ORAVCOVÁ, M. The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 243.

Originální název:
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection
Autor:
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Lucia Mačuhová (20%)
Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (20%)
Marta Oravcová (20%)
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník:
Book of abstracts
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany: 243
Do strany:
243
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: mlieko ovčie, konduktivita elektrická, mastitída
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020.

Originální název: Book of abstracts
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
Nakladatel:
University of Zagreb
Místo vydání:
Zagreb
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2020
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2020
Poslední změna:
16.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)