Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. -- TVAROŽKOVÁ, K. -- ORAVCOVÁ, M. The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection. In Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020, s. 243.

Originálny názov:
The electrical conductivity of ewe´s milk in mastitis detection
Autor: prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Lucia Mačuhová (20%)
Ing. Kristína Tvarožková, PhD. (20%)
Marta Oravcová (20%)
Pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Book of abstracts
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 243
Do strany:
243
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: mlieko ovčie, konduktivita elektrická, mastitída
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.
Posledná zmena: 16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Book of abstracts. Zagreb: University of Zagreb, 2020.

Originálny názov: Book of abstracts
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISBN:
Vydavateľ:
University of Zagreb
Miesto vydania:
Zagreb
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia:
2020
Posledná zmena:
16.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)