Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ORAVCOVÁ, M. -- TVAROŽKOVÁ, K. -- TANČIN, V. -- UHRINČAŤ, M. -- MAČUHOVÁ, L. Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 224--229. ISSN 1337-0960.

Originální název:
Milk yield and somatic cells in dairy ewes with respect to their mutual relations
Autor:
Marta Oravcová (20%)
Ing. Kristína Tvarožková (20%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (20%)
Michal Uhrinčať (20%)
Lucia Mačuhová (20%)
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
224
Do strany:
229
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: laktácia, somatické bunky, bahnice, dojivosť
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Tvarožková
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originální název:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1337-0960
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)