Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MAČUHOVÁ, L. -- TANČIN, V. -- MAČUHOVÁ, J. The effect of milking frequency on milk yield and milk composition in ewes. In Czech journal of animal science. 2 (2020), s. 41--50. ISSN 1212-1819.

Originální název:
The effect of milking frequency on milk yield and milk composition in ewes
Autor:
Lucia Mačuhová (34%)
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. (33%)
Juliana Mačuhová
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Czech journal of animal science
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
41
Do strany:
50
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: bahnice, dojenie, vemená, ovčie mlieko
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Czech journal of animal science. Praha: ISSN 1212-1819.

Originální název:
Czech journal of animal science
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1212-1819
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
01.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)