Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PŠENKOVÁ, M. -- TOMAN, R. -- TANČIN, V. Concentrations of toxic metals and essential elements in raw cow milk from areas with potentially undisturbed and highly disturbed environment in Slovakia. In Environmental science and pollution research. 27, 1 (2020), s. 26763--26772. ISSN 0944-1344.

Originální název:
Concentrations of toxic metals and essential elements in raw cow milk from areas with potentially undisturbed and highly disturbed environment in Slovakia
Autor:
Pracoviště:
Katedra veterinárskych disciplín
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Environmental science and pollution research
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
27
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2020
Od strany:
26763
Do strany:
26772
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: toxické kovy, dojčenie, krmivá, kravy, surové kravské mlieko, silice
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Environmental science and pollution research. Springer-Verlag.: ISSN 0944-1344.

Originální název: Environmental science and pollution research
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0944-1344
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Springer-Verlag.
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
11.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)