Department of Human Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 6

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Antioxidant activity of Tokaj essence
Eftimová, Zuzana -- Eftimová, Jarmila -- Balážová, Ľudmila
Antioxidant activity of Tokaj essence.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 323--329. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/829.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds
Lenková, Marianna -- Bystrická, Judita -- Chlebo, Peter -- Kovarovič, Ján
Garlic (Allium sativum L.) – the content of bioactive compounds.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 405--412. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/830.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Influence of long-term consumption of bitter apricot seeds on risk factors for cardiovascular diseases
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Kováčik, Anton -- Kováčiková, Eva -- Gažarová, Martina -- Chlebo, Peter -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Influence of long-term consumption of bitter apricot seeds on risk factors for cardiovascular diseases. In Journal of environmental science and health. 53, 5 (2018), p. 298--303. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
The morphological and antioxidant characteristics of inflorences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.)
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Vergun, Olena M. -- Vinogradova, Julia -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
The morphological and antioxidant characteristics of inflorences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 444--453. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/919.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.)
Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V. -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Vergun, Olena M. -- Maitulina, Yulia Vinogradova -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
The morphological and antioxidant characteristics of inflorescences within wild-growing genotypes of elderberry (Sambucus nigra L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 12, 1 (2018), p. 444--453. ISSN 1337-0960. URL: https://doi.org/10.5219/919.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta -- Kobida, Ľubomír
Úroda nažiek a kvalita produkcie pestreca mariánskeho v agrotechnických podmienkach Dolnej Malanty /: Yield and quality of milk thistle achenes in agri-ecological conditions of Dolná Malanta. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce Katedry rastlinnej výroby: k 100. výročiu narodenia akademika Dr.h.c. Emila Špaldoňa. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, p. 66--71. ISBN 978-80-552-1834-2.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Details