Department of Animal Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 7

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Bez kvalitných objemových krmív niet úspechu
Šimko, Milan
Bez kvalitných objemových krmív niet úspechu. In Slovenský chov. 23, 3 (2018), p. 3. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months
Rolinec, Michal -- Rakhmetov, Dzhamal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Hanušovský, Ondrej
Energy content of hybrid Rumex patienta L. x Rumex tianschanicus A. Los. (Rumex OK 2) samples from autumn months.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 21, 1 (2018), p. 20--23. ISSN 1336-9245. URL: https://doi.org/10.15414/afz.2018.21.01.20-23.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Essential amino acid index of sow´s colostrum: Index esenciálnych aminokyselín v mledzive prasníc.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 1 (2018), p. 95--101. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.1.2028.
článok v elektronickom zdroji2018Details
Influence of temperature on reproduction and length of metamorphosis in Xenopus levis (Amphibia: Anura)
Babošová, Mária -- Vašeková, Patrícia -- Ivanič Porhajašová, Jana -- Noskovič, Jaroslav
Influence of temperature on reproduction and length of metamorphosis in Xenopus levis (Amphibia: Anura). In The European zoological journal. 85, 1 (2018), p. 151--158. ISSN 2475-0255.
article in a professional periodical2018Details
Several methods of estrus detection in cattle dams : a review
Mičiaková, Mária -- Strapák, Peter -- Szencziova, Iveta -- Strapáková, Eva -- Hanušovský, Ondrej
Several methods of estrus detection in cattle dams : a review. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. p. 619--625.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia
Gálik, Branislav -- Šmehýl, Peter -- Gašparík, Jozef -- Candrák, Juraj -- Jahnátek, Andrej -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan
The effect of age on the fatty acids composition in wild boar (Sus scrofa) hunted in the southwest region of Slovakia. In Acta veterinaria. 87, 1 (2018), p. 85--90. ISSN 0001-7213.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs
Gálik, Branislav -- Herkeľ, Róbert -- Arpášová, Henrieta -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Varga, Branislav
Vplyv rastlinných olejov na živinové zloženie konzumných vajec: The effect of plant origin oils on the nutritional composition of table eggs.  In Hygiena alimentorum XXXIX. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2018), p. 250--256. ISBN 978-80-8077-580-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2018Details