Department of Animal Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 27

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro
Kolesárová, Adriana -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Klinerová, Bibiana -- Packová, Dagmara -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kopčeková, Jana -- Mňahončáková, Erika -- Gálik, Branislav
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 533--537. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Effect of dried grape pomace addition into feed ration of sheep on leucocytes
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav
Effect of dried grape pomace addition into feed ration of sheep on leucocytes. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 191--196. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Effect of dried grape pomace ingestion on erythrocytes and thrombocytes of sheep
Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Rolinec, Michal
Effect of dried grape pomace ingestion on erythrocytes and thrombocytes of sheep. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 179--184. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Effect of polyfenols on te internal environment of horses
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Strapáková, Eva -- Massányi, Martin
Vplyv účinku polyfenolov na vnútorné prostredie koní = Effect of polyfenols on te internal environment of horses. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 10--15. ISBN 978-80-552-2094-9 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, p. 55. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, p. 55. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Feed additives affect the non-ruminants performance a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Brek, Pavol -- Prpić, Zvonimir
Feed additives affect the non-ruminants performance a review. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, p. 41--47. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Feeding grape pomace to horses: effect on digestibility of nutrients
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Halo, Marko
Feeding grape pomace to horses: effect on digestibility of nutrients. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 17. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silages with urea addition
Juráček, Miroslav -- Biró, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata -- Barantal, Samuel
Fermentation quality and dry matter losses of grape pomace silages with urea addition. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 173--178. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Grape by-products as bioactive substances in animal nutrition: a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Vašeková, Patrícia -- Kolesárová, Adriana -- Barantal, Samuel
Grape by-products as bioactive substances in animal nutrition: a review. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 167--172. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Hroznové výlisky ako zdroj minerálnych látok vo výžive zvierat
Kolláthová, Renata -- Hanušovský, Ondrej -- Gálik, Branislav -- Pšenková, Martina -- Janíček, Martin -- Brek, Pavol
Hroznové výlisky ako zdroj minerálnych látok vo výžive zvierat.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), p. 111--114. ISBN 978-80-89738-19-9. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjT99zT1pbmAhWIfMAKHTrOAn8QFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mpsr.sk%2Fdownload.php%3FfID%3D18359&usg=AOvVaw3XfTxcC8x2RVWl6CCFhCiA.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia
Kolláthová, Renata -- Hanušovský, Ondrej -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gierus, M. -- Gálik, Branislav
In vitro organic matter digestibility of dried grape pomaces from Slovakia. In NutriNET 2019. Brno: Tribun EU, 2019, p. 23--28. ISBN 978-80-263-1465-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Koncentrácia esenciálnych a toxických prvkov v ovčom mlieku počas laktačného obdobia vo vybranej oblasti Slovenska
Pšenková, Martina -- Toman, Róbert -- Janíček, Martin -- Kolláthová, Renata
Koncentrácia esenciálnych a toxických prvkov v ovčom mlieku počas laktačného obdobia vo vybranej oblasti Slovenska.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), p. 164--168. ISBN 978-80-89738-19-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Maize silage mineral profile characteristics after urea addition
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia -- Kolláthová, Renata
Maize silage mineral profile characteristics after urea addition. In Animal physiology, nutrition and welfare 2019. České Budějovice: University of South Bohemia České Budějovice, 2019, p. 58--63. ISBN 978-80-7394-771-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412
Bino, Eva -- Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, p. 85--86. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition
Kolláthová, Renata -- Varga, Branislav -- Ivanišová, Eva -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition. In Slovak journal of animal science. 52, 4 (2019), p. 9--15. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
Nutritive value and in vitro organic matter digestibility of dried white grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 253. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy
Kanka, Tomáš -- Kasarda, Radovan -- Rolinec, Michal -- Imrich, Ivan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bučko, Ondřej -- Hanušovský, Ondrej
Prevalence of gastrointestinal parasites of red deer from Protected Landscape Area Štiavnické vrchy. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 93--98. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Rolinec, Michal -- Ivanišová, Eva -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 668. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Kisska, Peter -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Mamráková, Renáta -- Gálik, Branislav
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 16.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of locality on the grape pomace mineral content from the different locations of Slovakia
Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
The effect of locality on the grape pomace mineral content from the different locations of Slovakia. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 185--190. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The effect of locality on the grape pomace nutritional value from the different locations of Slovakia
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal
The effect of locality on the grape pomace nutritional value from the different locations of Slovakia. In Agriculture & food. 7, (2019), p. 282--288. ISSN 1314-8591.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Arpášová, Henrieta -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Kolláthová, Renata
Vplyv rastlinných kŕmnych aditív na úžitkovosť neprežúvavcov: prehľadová štúdia: The effect of plant origin feed additives on non-ruminants performance: a review.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 312--319. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The effect of urea addition on nutritive value of grape pomace silages
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej
The effect of urea addition on nutritive value of grape pomace silages. In NutriNET 2019. Brno: Tribun EU, 2019, p. 34--40. ISBN 978-80-263-1465-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The nutritive value of grape pomace silages with urea addition
Vašeková, Patrícia -- Juráček, Miroslav
The nutritive value of grape pomace silages with urea addition. In TÓTHOVÁ, M. -- BYSTRICKÁ, J. -- CANDRÁKOVÁ, K. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2019, p. 24. ISBN 978-80-552-2083-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Žiarovská, Jana -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Kunová, Simona
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 138--149. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Vplyv suplementácie ľanového a slnečnicového oleja na obsah esenciálnych a zdraviu prospešných mastných kyselín v mäse jahniat
Janíček, Martin -- Margetín, Milan -- Pšenková, Martina -- Kolláthová, Renata
Vplyv suplementácie ľanového a slnečnicového oleja na obsah esenciálnych a zdraviu prospešných mastných kyselín v mäse jahniat.  In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva SR. (2019), p. 83--87. ISBN 978-80-89738-19-9.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details