Faculty of Biotechnology and Food Sciences - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 247

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology
Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
A review on lycopene and its effects on animal and human physiology.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 14. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Accumulation of heavy metals in soybean grown in different localities of Slovakia
Timoracká, Mária -- Bajčan, Daniel -- Vollmannová, Alena -- Kovarovič, Ján
Accumulation of heavy metals in soybean grown in different localities of Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 43--50. ISBN 978-619-7408-86-7 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Activity of the soil enzymes and moss and lichen biomonitoring method used for the evaluation of soil and air pollution from tailing pond in Nižná Slaná (Slovakia)
Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Bobuľská, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Michalko, Miloslav
Activity of the soil enzymes and moss and lichen biomonitoring method used for the evaluation of soil and air pollution from tailing pond in Nižná Slaná (Slovakia). In Journal of environmental science and health. Part A. 54, 6 (2019), p. 485--497. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Adipocytes - the role in animal organisms
Schneidgenová, Monika -- Kalafová, Anna -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Adipocytes - the role in animal organisms.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 54. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Air quality inside university building environment
Demková, Lenka -- Bobuľská, Lenka -- Jančo, Ivona
Air quality inside university building environment. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 829--836. ISBN 978-619-7408-83-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Ako zefektívniť výber talentov v športe
Šimonek, Jaromír -- Židek, Radoslav
Ako zefektívniť výber talentov v športe.  In Sport Science in Motion. Komárno : Univerzita J. Selyeho. (2019), p. 212--236. ISBN 978-80-8122-304-4.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Aldehyde dehydrogenase in fresh primordial germ cells as a marker of cell 'stemness'
Svoradová, Andrea -- Vašíček, Jaromír -- Ostró, Alexander -- Chrenek, Peter
Aldehyde dehydrogenase in fresh primordial germ cells as a marker of cell 'stemness'. In Zygote. 27, 1 (2019), p. 46--48. ISSN 0967-1994.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Amygdalin affects viability, cell size, and gene expression in cultivated human osteoblasts
Omelka, Radoslav -- Kováčová, Veronika -- Adamkovičová, Mária -- Mondočková, Vladimíra -- Šarocká, Anna -- Kolesárová, Adriana -- Martiniaková, Monika
Amygdalin affects viability, cell size, and gene expression in cultivated human osteoblasts. In Osteoporosis International. 21, (2019), p. 525--526. ISSN 0937-941X.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Analýza vybraných ukazovateľov tukového profilu hovädzieho, jahňacieho a kurčacieho mäsa: Analysis of selected fat profile indicators in beef, lamb and chicken meat.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 165--170. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Analysis of the sensory profile of smoked and unsmoked parenica cheese by preference mapping
Benešová, Lucia -- Semjon, Boris -- Martišová, Patrícia -- Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef
Analýza senzorického profilu neúdenej a údenej parenice preferenčným mapovaním: Analysis of the sensory profile of smoked and unsmoked parenica cheese by preference mapping.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 211--216. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts
Hudz, Natalia -- Yezerska, O. -- Grygorieva, Olga V. -- Felšöciová, Soňa -- Brindza, Jan -- Wieczorek, Piotr Paweł -- Kačániová, Miroslava
Analytical procedure elaboration of total flavonoid content determination and antimicrobial activity of bee bread extracts. In Acta poloniae pharmaceutica. 76, 3 (2019), p. 439--452. ISSN 0001-6837.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract
Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Tvrdá, Eva -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Terenjeva, Margarita -- Kačániová, Miroslava
Antimicrobial activity of resveratrol and grape pomace extract. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 363--368. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of aromatic herbs from botanical garden of the Slovak University of Agriculture in Nitra. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, p. 116. ISBN 978-80-552-2037-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars
Mňahončáková, Erika -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Grygorieva, Olga V. -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Šimková, Jana -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Antioxidant activity of fruits extracts of Capsicum L. cultivars. In BRINDZA, J. -- GRYGORIEVA, O V. Agrobiodiversity for improve the nutrition, health and quality of human and bees life: book of abstracts of the 4th international conference, September 11-13, 2019, Nitra. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita , 2019, p. 117. ISBN 978-80-552-2037-6.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Antioxidant effect of oregano essential oil during various storage meat time of hybrid combination Ross 308
Klimentová, Michaela -- Angelovičová, Mária
Antioxidant effect of oregano essential oil during various storage meat time of hybrid combination Ross 308. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 337--343. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Aplication of aldefluor assay for the microscopic assessment of rabbit
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Svoradová, Andrea -- Tomková, Mária -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Aplication of aldefluor assay for the microscopic assessment of rabbit. In Microscopy 2019. Praha: Československá mikroskopická společnost, 2019, p. 92.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy
Hricáková, Nikola -- Cinkocki, Renata -- Hleba, Lukáš -- Galanová, Lívia
Aplikácia mikroorganizmov pri ochrane a pestovaní rastlín a pôdy. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), p. 2019. ISSN 2585-9137.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system
Adamec, Samuel -- Andrejiová, Alena -- Hegedűsová, Alžbeta -- Hegedűs, Ondrej -- Musilová, Janette
Application effect of selected plant biostimulants on the quantitative and qualitative parameters of sweet pepper (Capsicum annuum L.) in the organic farming system. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 551--558. ISBN 978-619-7408-88-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile
Štefániková, Jana -- Nagyová, Veronika -- Hynšt, Matej -- Vietoris, Vladimír -- Martišová, Patrícia -- Nagyová, Ľudmila
Application of electronic nose for determination of Slovak cheese authentication based on aroma profile. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 262--267. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species
Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Application of genomic data for PCR screening of Bet v 1 conserved sequence in clinically relevant plant species. In: Systems Biology. London: IntechOpen, 2019. p. 65--82. ISBN 978-1-83880-803-7 (brož.).
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Details
Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Application of MALDI-TOF mass spectrometry for identification of bacteria isolated from traditional Slovak cheese “Parenica”. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1294--1297. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Assessment of the effective impact of bisphenols on mitochondrial activity and steroidogenesis in a dose-dependency in Mice TM3 Leydig cells
Jambor, Tomáš -- Kováčiková, Eva -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Libová, Ľubica -- Lukáč, Norbert
Assessment of the effective impact of bisphenols on mitochondrial activity and steroidogenesis in a dose-dependency in Mice TM3 Leydig cells. In Physiological research. 68, 7 (2019), p. 689--693. ISSN 0862-8408.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Authentification of smoked sheep cheese using Microarray technique
Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Belej, Ľubomír
Autentifikácia udeného ovčieho syra Microarray technikou: Authentification of smoked sheep cheese using Microarray technique.  In Ingrovy dny 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), p. 188--193. ISBN 978-80-7509-653-1.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Bakteriológia
Kačániová, Miroslava -- Hleba, Lukáš
Bakteriológia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 179 p. ISBN 978-80-552-1972-1.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Barley varietie discrimination using MALDI-TOF mass spectrometry
Hleba, Lukáš -- Dráb, Štefan -- Císarová, Miroslava -- Čuboň, Juraj
Barley varietie discrimination using MALDI-TOF mass spectrometry. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1347--1351. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Beeswax - importance and use in home consumers environment
Haščík, Peter -- Čuboň, Juraj -- Pavelková, Adriana -- Dvorská, E.
Včelí vosk - z významu, z využitia v prostredí domácich spotrebiteľov = Beeswax - importance and use in home consumers environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 38--40. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Biogenic amines as risk factors of food chain
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Cviková, Petronela -- Tkáčová, Jana -- Lopašovský, Ľubomír -- Pavelková, Adriana
Biogenic amines as risk factors of food chain. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), p. 7--10. ISSN 2644-4747.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Biogénne amíny
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Cviková, Petronela -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Lopašovský, Ľubomír
Biogénne amíny. In SciCell magazín. 2, 1 (2019), p. 2019. ISSN 2585-9137.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical activity of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid. fruits. In Sadovodstvo i vinogradarstvo. 1 (2019), p. 22--28. ISSN 0235-2591.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Ilyinska, Antonina -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva
Biochemical characteristics of peel and pulp of fruits of Pseudocydonia sinensis Schneid.  In Roľ fiziologii i biochimii v introdukcii i selekcii ceľskochozjajstvennych rastenij. Moskva : Rosijskij universitet družby narodov. (2019), p. 135--137. ISBN 978-5-209-09357-2 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Biological activity, antioxidant capacity and volatile profile of enriched Slovak chocolates
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Noguera-Artiaga, Luis -- Carbonell Barrachina, Ángel Antonio -- Kačániová, Miroslava
Biological activity, antioxidant capacity and volatile profile of enriched Slovak chocolates. In Journal of food and nutrition research. 58, 3 (2019), p. 283--293. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Details
Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Tóth, Tomáš -- Brindza, Jan
Biologically valuable substances in garlic (Allium sativum L.) – A review: Biologicky hodnotné látky v cesnaku (Allium sativum L.) – Prehľad. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 292--304. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Biomonitoring road dust pollution along streets with various traffic densities
Demková, Lenka -- Oboňa, Jozef -- Árvay, Július -- Michalková, Jana -- Lošák, Tomáš
Biomonitoring road dust pollution along streets with various traffic densities. In Polish Journal of Environmental Studies. 28, 5 (2019), p. 3687--3696. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Blood concentration of heavy metals in freshwater fish (Cyprinus carpio) and their effects on the serum biomarkers
Kováčik, Anton -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Tvrdá, Eva -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter
Blood concentration of heavy metals in freshwater fish (Cyprinus carpio) and their effects on the serum biomarkers. In GHENT Belgium 2019 - Driving environmental policy from the heart of Europe. Ghent: Ghent University, 2019, p. 55.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Bravčové mäso - vplyv prírodných antimikrobiálnych látok na zachovanie jeho kvality
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Bravčové mäso - vplyv prírodných antimikrobiálnych látok na zachovanie jeho kvality. In Chovateľ. 55, (2019), p. 23--24. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Bulletin 2018
Golian, Jozef
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 56 p. ISBN 978-80-552-1965-3.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Details
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Kováčiková, Eva -- Miškeje, Michal -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Bunková línia NCI-H295R: in vitro celulárny modelový systém pre štúdium vplyvu endokrinných disruptorov. In Endocrine regulations. (2019), p. 26. ISSN 1210-0668.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Celulóza z baktérií??? Alebo ako baktérie zachránia svet
Leitnerová, Mária -- Hleba, Lukáš
Celulóza z baktérií??? Alebo ako baktérie zachránia svet. In SciCell magazín. 2019, 1 (2019), p. 1--9. ISSN 2585-9137.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Cícer baraní - pozor na patogéna Ascochyta rabiei (Pass.) Labr.
Zetochová, Erika
Cícer baraní - pozor na patogéna Ascochyta rabiei (Pass.) Labr. In Naše pole. 23, 9 (2019), p. 24--26. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Coenzyme Q10 ameliorates cadmium induced reproductive toxicity in male rats
Saha, Rinku -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Kar, Kushal Kumar -- Varghese, Alex C. -- Nandi, Parag -- Sharma, G. D. -- Formicki, Grzegorz -- Sláma, Petr -- Kolesárová, Adriana
Coenzyme Q10 ameliorates cadmium induced reproductive toxicity in male rats. In Physiological research. 68, (2019), p. 141--145. ISSN 0862-8408.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Colour changes of the plant-based beverages in CIE L*A*B* colour system
Durec, Ján -- Tobolková, Blanka -- Kolek, Emil -- Kozelová, Dagmar
Farebné zmeny rastlinných nápojov vo farebnom systéme CIE L*a*b*: Colour changes of the plant-based beverages in CIE L*A*B* colour system.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 103--107. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Combined effect of vacuum packaging, fennel and savory essential oil treatment on the quality of chicken thighs
Kačániová, Miroslava -- Mellen, Martin -- Vukovic, Nenad -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Kunová, Simona
Combined effect of vacuum packaging, fennel and savory essential oil treatment on the quality of chicken thighs. In Microorganisms. 7, 134 (2019), p. 5. ISBN 2076-2607 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish
Kačániová, Miroslava -- Kluga, Alina -- Kántor, Attila -- Medo, Juraj -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Comparison of MALDI-TOF MS Biotyper and 16S rDNA sequencing for the identification of Pseudomonas species isolated from fish. In Microbial pathogenesis. 132, (2019), p. 313--318. ISSN 0882-4010.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Comparison of microbiological quality selected yogurts and bio-yogurts
Kolačkovská, Jana -- Kozelová, Dagmar -- Kunová, Simona
Porovnanie mikrobiologickej kvality vybraných jogurtov a biojogurtov: Comparison of microbiological quality selected yogurts and bio-yogurts.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 139--146. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Comparison of selected food neophobia
Martišová, Patrícia -- Vietoris, Vladimír -- Mizeráková, Zuzana -- Benešová, Lucia -- Drdolová, Zuzana
Porovnanie vybraných potravinových neofóbií: Comparison of selected food neophobia.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 450--457. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Comparison of selected parameters of coffee and coffee substututes
Bobková, Alica -- Demianová, Alžbeta -- Jakabová, Silvia -- Belej, Ľubomír -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Porovnanie vybraných parametrov kávy a kávovín: Comparison of selected parameters of coffee and coffee substututes.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 224--234. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Comparison of two staining techniques of Oravka cock demen using specific markers by flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Kuželová, Lenka -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Kulíková, Barbora -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Comparison of two staining techniques of Oravka cock demen using specific markers by flow cytometry. In Danubian animal genetic resources. 4, (2019), p. 84--90. ISSN 2498-5910.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Composition and physicochemical properties of ovine milk at the beginning and the end of the mature milk production
Zeleňáková, Lucia -- Čanigová, Margita
Zloženie a fyzikálno-chemické vlastnosti ovčieho mlieka na začiatku a ku koncu produkcie zrelého mlieka: Composition and physicochemical properties of ovine milk at the beginning and the end of the mature milk production.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 157--163. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Concentration of calcium, magnesium and zinc in the testis of roe deer (Capreolus capreolus) hunted in two different areas of Western Slovakia
Miškeje, Michal -- Slanina, Tomáš -- Tokárová, Katarína -- Massanyi, Peter
Concentration of calcium, magnesium and zinc in the testis of roe deer (Capreolus capreolus) hunted in two different areas of Western Slovakia.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 43. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers
Árvay, Július -- Šnirc, Marek -- Hauptvogl, Martin -- Bilčíková, Jana -- Bobková, Alica -- Demková, Lenka -- Hudáček, Marek -- Hrstková, Miroslava -- Lošák, Tomáš -- Král, Martin -- Kováčik, Anton -- Štefániková, Jana
Concentration of Micro- and Macro-Elements in Green and Roasted Coffee: Influence of Roasting Degree and Risk Assessment for the Consumers. In Biological trace element research. 190, 1 (2019), p. 226--233. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey
Šedík, Peter -- Horská, Elena -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava -- Krasnodębski, Andrzej
Consumer behaviour of young generation on Slovakia towards cocoa-enriched honey. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 18--24. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Consumers´ awareness of food safety
Nagyová, Ľudmila -- Andocsová, Alexandra -- Géci, Andrej -- Zajác, Peter -- Palkovič, Jozef -- Košičiarová, Ingrida -- Golian, Jozef
Consumers´ awareness of food safety. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 8--17. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Cryodamage of plasma membrane and acrosome region in chicken sperm
Olexiková, Lucia -- Miranda, M. -- Kulíková, Barbora -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Cryodamage of plasma membrane and acrosome region in chicken sperm. In Anatomia Histologia Embryologia. 48, 1 (2019), p. 33--39. ISSN 0340-2096.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes
Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Ďúranová, Hana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Curcumin and its effects on expression of steroidogenic genes.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 22. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šnirc, Marek -- Gažová, Miriama -- Demková, Mária -- Bobuľská, Lenka -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Bilčíková, Jana -- Miškeje, Michal -- Štefániková, Jana -- Kunca, Vladimír
Determination of elements in wild edible mushrooms: Levels and risk assessment. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 999--1004. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan -- Drábeková, Janka
Determination of HMW - GS in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 477--481. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen
Nikolaieva, Nataliia -- Kačániová, Miroslava -- González, Jacinta Collado -- Grygorieva, Olga V. -- Nôžková, Janka
Determination of microbiological contamination, antibacterial and antioxidant activities of natural plant hazelnut (Corylus avellana L.) pollen. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 525. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value
Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Trebichalský, Pavol -- Lichtnerová, Helena -- Maťová, Adriána
Determination of risk elements on the agriculturally used soils in relation to the soil condition and critical value. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 133--140. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro
Kolesárová, Adriana -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Klinerová, Bibiana -- Packová, Dagmara -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kopčeková, Jana -- Mňahončáková, Erika -- Gálik, Branislav
Dietary bioflavonoid quercetin modulates porcine ovarian granulosa cell functions in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 533--537. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diversity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 532--537. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Puchalski, Czeslaw -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Diverstity of microorganisms in the traditional Slovak cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 532--537. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Domáce chovy ošípaných - gastronomické využitie vnútorností
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Haščík, Peter
Domáce chovy ošípaných - gastronomické využitie vnútorností. In Chovateľ. 55, 5 (2019), p. 18. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte
Mendelová, Andrea -- Mendel, Ľubomír -- Durec, Ján
Dopady spracovania plodov rajčiaka jedlého na obsah významných fytochemikálií vo finálnom produkte. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 p. ISBN 978-80-552-1980-6.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Dose-dependent effects of Bisphenol A on TM3 leyding cell line
Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Lukáč, Norbert
Dose-dependent effects of Bisphenol A on TM3 leyding cell line. In GHENT Belgium 2019 - Driving environmental policy from the heart of Europe. Ghent: Ghent University, 2019, p. 72.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Drone brood may manage oxidative imbalance of rabbit spermatozoa in vitro
Ďuračka, Michal -- Leitnerová, Mária -- Kačániová, Miroslava -- Tvrdá, Eva
Drone brood may manage oxidative imbalance of rabbit spermatozoa in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 19. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Dynamic assessment of human sperm DNA damage II: the effect of sperm concentration adjustment during processing
Tvrdá, Eva -- Arroyo, Francisca -- Ďuračka, Michal -- Lopez-Fernandez, Carmen -- Gosalvez, Jaime
Dynamic assessment of human sperm DNA damage II: the effect of sperm concentration adjustment during processing. In Journal of assisted reproduction and genetics. 36, 4 (2019), p. 799--807. ISSN 1058-0468.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Ecotoxicological studies of Akmola region lakes
Akbayeva, Lyailya -- Tulegenov, Erdaulet -- Omarbayeva, Ainur -- Kobetaeva, Nazira -- Nurgalieva, Zina -- Nurkeyev, Yerlan -- Martišová, Patrícia -- Vietoris, Vladimír -- Zhanabayev, Assylbek
Ecotoxicological studies of Akmola region lakes. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 25--31. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of amygdalin and bitter apricot seed on oxidative status markers in rabbits
Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Tokárová, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Jurčík, Rastislav -- Kolesár, Eduard
Effect of amygdalin and bitter apricot seed on oxidative status markers in rabbits.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 37. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Penicillium commune
Tančinová, Dana -- Medo, Juraj -- Mašková, Zuzana -- Foltinová, Denisa -- Árvay, Július
Effect of essential oils of Lamiaceae plants on the Penicillium commune. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1111--1117. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens
Angelovičová, Mária -- Klimentová, Michaela -- Angelovič, Marek
Effect of eugenol, neridol and piperine feed supplement on the thigh muscle fat profile of broiler chickens. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 268--274. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Effect of luteolin on the release of interleukin-6 by human endothelial cells stimulated with zymosan
Tokárová, Katarína -- Šebová, E. -- Greifová, Hana -- Bovdišová, Ivana -- Jambor, Tomáš -- Lukáč, Norbert
Effect of luteolin on the release of interleukin-6 by human endothelial cells stimulated with zymosan.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 63. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Effect of protective microbial culture on brine quality in wet salting process of meat
Kročko, Miroslav -- Steinhublová, Ivona -- Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Bobko, Marek
Vplyv protektívnej mikrobiálnej kultúry na kvalitu soľného roztoku v procese mokrého solenia mäsa: Effect of protective microbial culture on brine quality in wet salting process of meat. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 184--187. ISBN 978-80-552-1978-3.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Effect of resveratrol on selected motility parameters of turkey spermatozoa
Slanina, Tomáš -- Miškeje, Michal -- Tokárová, Katarína
Effect of resveratrol on selected motility parameters of turkey spermatozoa.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 56. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Effect of selenium fertilization on the garden pea grown in the presence of lead contaminated soil
Jakabová, Silvia -- Šeböková, Zuzana -- Bobková, Alica -- Čurlej, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Bobko, Marek -- Kozelová, Dagmar -- Durec, Ján -- Hegedűs, Ondrej
Vplyv selenizácie na hrach záhradný pestovaný v olovom kontaminovanej pôde: Effect of selenium fertilization on the garden pea grown in the presence of lead contaminated soil.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 84--88. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Buŧka, K. -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Maršálek, Miroslav -- Fazekaš, Richard -- Massanyi, Peter
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 25. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Effect of the cryopreservation on the elemental composition of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Tomková, Mária -- Miššík, Juraj -- Tomka, Marián -- Chrenek, Peter
Effect of the cryopreservation on the elemental composition of rabbit endothelial progenitor cells.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), p. 15. ISBN 978-86-7520-468-8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Effect of the herbs used in the formulation of a Spanish herb liqueur, Herbero de la Sierra de Mariola, on its chemical and functional compositions and antioxidant and antimicrobial activities
Issa-Issa, Hanán -- Ivanišová, Eva -- Noguera-Artiaga, Luis -- Kántor, Attila -- López-Lluch, David -- Kačániová, Miroslava -- Szumny, Antoni -- Carbonell Barrachina, Ángel Antonio
Effect of the herbs used in the formulation of a Spanish herb liqueur, Herbero de la Sierra de Mariola, on its chemical and functional compositions and antioxidant and antimicrobial activities. In European Food Research and Technology. 245, (2019), p. 1197--1206. ISSN 1438-2377.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Effect of vacuum packaging on colorimetric parameters of unsmoked and smoked parenica cheese made from cow´s milk
Semjon, Boris -- Maľová, Jana -- Maľa, Pavel -- Vataščinová, Tatiana -- Benešová, Lucia -- Golian, Jozef
Vplyv vákuového balenia na kalorimetrické parametre neúdenej a údenej parenice vyrobenej z kravského mlieka: Effect of vacuum packaging on colorimetric parameters of unsmoked and smoked parenica cheese made from cow´s milk.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 534--538. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Effect of vacuum packaging on sensory parameters of bryndza cheese made under traditional method of production
Semjon, Boris -- Maľová, Jana -- Maľa, Pavel -- Vataščinová, Tatiana -- Benešová, Lucia -- Golian, Jozef
Vplyv vákuového balenia na senzorické parametre bryndze vyrobenej podľa tradičného spôsobu výroby: Effect of vacuum packaging on sensory parameters of bryndza cheese made under traditional method of production.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 528--533. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Elimination of infection pressure of the bacteria Pseudomonas tolaasii during the cultivation of pleurotus ostreatus
Golian, Marcel -- Trochcová, Marianna -- Hegedűsová, Alžbeta -- Szabová, Eva -- Hegedűs, Ondrej -- Barátová, Eva -- Hleba, Lukáš
Elimination of infection pressure of the bacteria Pseudomonas tolaasii during the cultivation of pleurotus ostreatus. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1080--1083. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Entomopatogénne huby-ich význam a využitie
Hricáková, Nikola -- Hleba, Lukáš
Entomopatogénne huby-ich význam a využitie. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), p. 2019. ISSN 2585-9137.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Epidemics of foodborne diseases in Slovakia for failure to comply personal and operating hygiene in foood handling
Zeleňáková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír
Epidémie alimentárnych ochorení na Slovensku v dôsledku nedodržania osobnej a prevádzkovej hygieny pri práci s potravinami: Epidemics of foodborne diseases in Slovakia for failure to comply personal and operating hygiene in foood handling.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), p. 180--185. ISBN 978-80-7627-006-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Essential oil yield, composition, bioactivity and leaf morphology of Juniperus oxycedrus L. from Bulgaria and Serbia
Semerdjieva, Ivanka B. -- Zheljazkov, Valtcho D. -- Radoukova, Tzenka -- Radanovič, Dragoja -- Markovič, Tibor -- Dincheva, Ivayla N. -- Stoyanova, A. -- Astatkie, Tess -- Kačániová, Miroslava
Essential oil yield, composition, bioactivity and leaf morphology of Juniperus oxycedrus L. from Bulgaria and Serbia. In Biochemical systematics and ecology. 84, (2019), p. 55--63. ISSN 0305-1978.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Evaluation of kits for DNA extraction from the food sample
Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Benešová, Lucia
Hodnotenie súprav na extrakciu DNA zo vzoriek potravín: Evaluation of kits for DNA extraction from the food sample.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 27--31. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Evaluation of the textural properties of Spiš Frankfurters
Belej, Ľubomír -- Golian, Jozef -- Čurlej, Jozef -- Bobko, Marek
Hodnotenie texturálnych vlastností spišských párkov = Evaluation of the textural properties of Spiš Frankfurters. In Maso. 30, 1 (2019), p. 41--43. ISSN 1210-4086.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Evaluation of transfer of heavy metals from the soil into the edible parts of bean
Timoracká, Mária -- Harangozo, Ľuboš -- Musilová, Janette -- Micová, Marianna
Evaluation of transfer of heavy metals from the soil into the edible parts of bean. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 187--194. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids
Tirpák, Filip -- Slanina, Tomáš -- Tomka, Marián -- Židek, Radoslav -- Halo, Marko -- Ivanič, Peter -- Greń, Agnieszka -- Formicki, Grzegorz -- Stachanczyk, Katarzyna -- Lukáč, Norbert -- Massanyi, Peter
Exposure to non-ionizing electromagnetic radiation of public risk prevention instruments threatens the quality of spermatozoids. In Reproduction in domestic animals. 54, 2 (2019), p. 150--159. ISSN 0936-6768.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Expression of aldehyde dehydrogenase in rabbit adipose-derived mesenchymal stem cells
Vašíček, Jaromír -- Tomková, Mária -- Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Expression of aldehyde dehydrogenase in rabbit adipose-derived mesenchymal stem cells.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 65. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L.
Žiarovská, Jana -- Fialková, Veronika -- Zamiešková, Lucia -- Bilčíková, Jana -- Zeleňáková, Lucia -- Kačániová, Miroslava
Expression pattern of thaumatin in the selected red varieties of Vitis vinifera, L. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 547--552. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Fission yeast Schizosaccharomyces pombe as a model system for ultrastructural investigations using transmission electron microscopy
Ďúranová, Hana -- Požgajová, Miroslava -- Novotová, Marta -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Fission yeast Schizosaccharomyces pombe as a model system for ultrastructural investigations using transmission electron microscopy. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 1 (2019), p. 160--165. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Fluorescence dyes on the assessment of ram semen characteristics: state of the art
Svoradová, Andrea -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Makarevič, Alexander V. -- Tomková, Mária -- Čurlej, Jozef -- Chrenek, Peter
Fluorescence dyes on the assessment of ram semen characteristics: state of the art.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), p. 65--68. ISBN 978-86-7520-468-8.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Food colors regarding fraud and safety of foodsuffs of animal origin
Fikselová, Martina -- Golian, Jozef -- Mellen, Martin
Potravinárske farbivá v súvislosti s falšovaním a bezpečnosťou potravín živočíšného pôvodu: Food colors regarding fraud and safety of foodsuffs of animal origin.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 78--80. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Food traceability with DNA barcoding
Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Golian, Jozef -- Bobková, Alica -- Šnirc, Marek
Vysledovateľnosť potravín DNA čiarovým kódom: Food traceability with DNA barcoding.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 20--26. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Food/bio/tech: book of abstracts of the 14th international scientific conference organized by the Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agriculture in Nitra, hotel Viliam Fraňo, Nitra - Dolné Krškany, Slovak Republic, September 16-18, 2019
Kňazovická, Vladimíra -- Belej, Ľubomír -- Čapla, Jozef -- Hollý, Dominik -- Maruniaková, Nora -- Kolesárová, Adriana
Food/bio/tech: book of abstracts of the 14th international scientific conference organized by the Faculty of Biotechnology and Food Science, Slovak University of Agriculture in Nitra, hotel Viliam Fraňo, Nitra - Dolné Krškany, Slovak Republic, September 16-18, 2019. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 p. ISBN 978-80-552-2038-3.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Details
Fruit as a source of antioxidants and trends in its consumption
Durec, Ján -- Kozelová, Dagmar -- Matejková, Eva -- Fikselová, Martina -- Jakabová, Silvia
Fruit as a source of antioxidants and trends in its consumption. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 251--257. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Gene flow and diversity in local red deer populations
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Gene flow and diversity in local red deer populations.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), p. 61. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers
Vivodík, Martin -- Saadaoui, Ezzeddine -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Genetic diversity in Tunisian castor genotypes (Ricinus communis L.) detected using RAPD markers. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 294--300. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Židek, Radoslav -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej
Genetic variation of family Cervidae based on cross-species SNPs genotyping.  In 15th International Arctic Ungulate conference. Uppsala : Swedish University of Agricultural Sciences. (2019), p. 60. URL: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/arctic-ungulate-conference/15th-auc-conference-book-digital_final_version.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Green tea can supress rabbit ovarian functions in vitro and in vivo
Baláži, Andrej -- Sirotkin, Alexander -- Földešiová, Martina -- Makovický, Peter -- Chrastinová, Ľubica -- Makovický, Pavol -- Chrenek, Peter
Green tea can supress rabbit ovarian functions in vitro and in vivo. In Theriogenology. 127, (2019), p. 72--79. ISSN 0093-691X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Harmful heavy metals in forest soil and fruit growing in environmentally loaded region of Slovakia
Vollmannová, Alena -- Bajčan, Daniel -- Zupka, Stanislav -- Medvecký, Michal -- Daniel, Ján
Harmful heavy metals in forest soil and fruit growing in environmentally loaded region of Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 723--730. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Honey - some of its biological valuable substances
Haščík, Peter -- Čuboň, Juraj -- Pavelková, Adriana -- Dvorská, E.
Medy - selektívne k niektorým biologicky hodnotným zložkám = Honey - some of its biological valuable substances. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 33--34. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Hruškovec americký a jeho využitie v potravinárstve
Durec, Ján -- Kozelová, Dagmar -- Fikselová, Martina -- Popadič, Ján
Hruškovec americký a jeho využitie v potravinárstve.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 91--98. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Changes in the elemental composition of rabbit adipose-derived stem cells
Vašíček, Jaromír -- Tomková, Mária -- Baláži, Andrej -- Miššík, Juraj -- Tomka, Marián -- Chrenek, Peter
Changes in the elemental composition of rabbit adipose-derived stem cells. In Bioimplantologie. Brno: MSD, 2019, p. 57. ISBN 978-80-7392-307-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Changes in the relative expression of selected markers during the culture of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Bauer, Miroslav -- Chrenek, Peter
Changes in the relative expression of selected markers during the culture of rabbit endothelial progenitor cells.  In The international symposium on animal science (ISAS) 2019. Novi Sad : University of Novi Sad. (2019), p. 16. ISBN 978-86-7520-468-8.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Characteristics of textural and sensory properties of Oštiepok cheese
Zajác, Peter -- Martišová, Patrícia -- Čapla, Jozef -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Characteristics of textural and sensory properties of Oštiepok cheese. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 116--130. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Chémia vody
Harangozo, Ľuboš -- Stanovič, Radovan -- Tóth, Tomáš
Chémia vody. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 93 p. ISBN 978-80-552-2048-2.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Chemické laboratórne techniky II: príprava roztokov a základné laboratórne výpočty
Tóth, Tomáš -- Lazor, Peter -- Trebichalský, Pavol -- Harangozo, Ľuboš -- Šnirc, Marek -- Stanovič, Radovan
Chemické laboratórne techniky II: príprava roztokov a základné laboratórne výpočty. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 70 p. ISBN 978-80-552-2047-5.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Identification and antibiotic susceptibility of bacterial microbiota of freshwater fish
Kluga, Alina -- Kačániová, Miroslava -- Terenjeva, Margarita
Identification and antibiotic susceptibility of bacterial microbiota of freshwater fish. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 408--414. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Identification of animal species by MEAT 5.0 LCD Kit in selected milk products
Benešová, Lucia -- Martišová, Patrícia -- Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Semjon, Boris
Identifikácia živočíšnych druhov pomocou MEAT 5.0 LCD Kitu vo vybraných mliečnych výrobkoch: Identification of animal species by MEAT 5.0 LCD Kit in selected milk products.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 206--527. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing
Zeleňáková, Lucia -- Fikselová, Martina -- Žiarovská, Jana -- Kolesárová, Anna -- Jurčaga, Lukáš
Identification of cow milk allergen in the products of grape processing. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1098--1102. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Identification of in vitro effect of 4-octylphenol on the basal and human chorionic gonadotropin (hCG) stimulated secretion of androgens and superoxide radicals in mouse Leydig cells
Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Kováčiková, Eva -- Massanyi, Peter -- Forgács, Z. -- Lukáč, Norbert
Identification of in vitro effect of 4-octylphenol on the basal and human chorionic gonadotropin (hCG) stimulated secretion of androgens and superoxide radicals in mouse Leydig cells. In Journal of environmental science and health. Part A. 54, 8 (2019), p. 757--767. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Identification of non-meat proteines
Drdolová, Zuzana -- Benešová, Lucia -- Golian, Jozef
Identifikácia nemäsových živočíšnych bielkovín: Identification of non-meat proteines.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 281--287. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Impact of former mining activity to soil contamination by risk elements
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Jančo, Ivona -- Stanovič, Radovan -- Tomáš, Ján -- Harangozo, Ľuboš
Impact of former mining activity to soil contamination by risk elements. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), p. 1--6. ISSN 2644-4747.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Impact of load on blood electrolytes in horses
Čupka, Peter -- Kováčik, Anton -- Halo, Marko -- Polyaková, L.
Impact of load on blood electrolytes in horses.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 18. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment
Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Elbl, Jakub -- Medo, Juraj -- Hricáková, Nikola -- Kováčik, Peter
Impact of vermicompost on biological indicators of the quality of soil under maize in a greenhouse experiment. In Journal of Elementology. 24, 1 (2019), p. 319--330. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
In vitro effects of isoquercitrin on selected vitality markers of bovine spermatozoa
Benko, Filip -- Greifová, Hana -- Tvrdá, Eva
In vitro effects of isoquercitrin on selected vitality markers of bovine spermatozoa. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), p. 18--23. ISSN 2644-4747.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
In vitro response of human ovarian cancer cells to dietary bioflavonoid isoquercitrin
Michalcová, Katarína -- Roychoudhury, Shubhadeep -- Halenár, Marek -- Tvrdá, Eva -- Kováčiková, Eva -- Vašíček, Jaromír -- Chrenek, Peter -- Baldovská, Simona -- Sanislo, Ľuboslav -- Kren, Vladimír -- Kolesárová, Adriana
In vitro response of human ovarian cancer cells to dietary bioflavonoid isoquercitrin. In Journal of environmental science and health. Part B. (2019), p. 2019. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
In vitro screening of antioxidant and antimicrobial activities of medicinal plants growing in Slovakia
Gayibova, Sabina -- Ivanišová, Eva -- Árvay, Július -- Hŕstková, Miroslava -- Slávik, Marek -- Petrová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Tóth, Tomáš -- Kačániová, Miroslava -- Aripov, Takhir
In vitro screening of antioxidant and antimicrobial activities of medicinal plants growing in Slovakia. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1281--1289. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Influence of bisphenols on leyding cells viability in vitro
Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Kováčik, Anton -- Lukáč, Norbert
Influence of bisphenols on leyding cells viability in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 27. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Instrumental texture evaluation of spisske franfurters counterfeid by chicken meat
Čurlej, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Bobko, Marek -- Jakabová, Silvia -- Bobková, Alica -- Golian, Jozef
Posúdenie texturálneho profilu spišských párkov falšovaných prídavkom kuracieho mäsa: Instrumental texture evaluation of spisske franfurters counterfeid by chicken meat.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 179--183. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Kombucha tea beverage: Microbiological characteristic, antioxidant activity, and phytochemical composition
Ivanišová, Eva -- Meňhartová, Kristína -- Terentjeva, Margarita -- Godočiková, Lucia -- Árvay, Július -- Kačániová, Miroslava
Kombucha tea beverage: Microbiological characteristic, antioxidant activity, and phytochemical composition. In Acta alimentaria. 48, 3 (2019), p. 324--331. ISSN 0139-3006.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 216--223. ISBN 978-80-552-1978-3.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Laboratory analysis of spicy pepper
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Laboratórna analýza koreninovej papriky: Laboratory analysis of spicy pepper.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 217--223. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure
Capcarová, Marcela -- Binkowski, Łukasz J. -- Stawarz, Robert -- Schwarczová, Loreta -- Massanyi, Peter
Levels of essential and xenobiotic elements and their relationships in milk available on the slovak market with the estimation of consumer exposure. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), p. 404--411. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Levisticum officinale and its effects on bovine spermatozoa activity
Tvrdá, Eva -- Varga, Anikó -- Slávik, Marek -- Árvay, Július
Levisticum officinale and its effects on bovine spermatozoa activity. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1212--1216. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro
Vizzarri, Francesco -- Palazzo, M. -- Casamassima, D. -- Ondruška, Ľubomír -- Massányi, Martin -- Tirpák, Filip -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Lippia citriodora (verbascoside) extract supplementation: Effect on rabbit semen quality in vivo and in vitro. In Czech journal of animal science. 64, 1 (2019), p. 1--10. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Low dose exposure of patulin and protective effect of epicatechin on blood cells in vitro
Tokárová, Katarína -- Vašíček, Jaromír -- Jurčík, Rastislav -- Baláži, Andrej -- Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Chrenek, Peter -- Capcarová, Marcela
Low dose exposure of patulin and protective effect of epicatechin on blood cells in vitro. In Journal of environmental science and health. Part B. 54, 6 (2019), p. 459--466. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Lunasin and its versitable health-promoting actions
Ďúranová, Hana -- Fialková, Veronika -- Bilčíková, Jana -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Lunasin and its versitable health-promoting actions. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1106--1110. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Malí vysokoškoláci vyrábali sviečky z medzistienok
Kňazovická, Vladimíra -- Záhoráková, Lujza -- Chosraviová, Renáta
Malí vysokoškoláci vyrábali sviečky z medzistienok. In Včelár. 93, 8 (2019), p. 166--167. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Mapping consumer preference of smoked cheeses by preference mapping
Benešová, Lucia -- Golian, Jozef -- Drdolová, Zuzana
Sledovanie preferencií spotrebiteľov údených syrov pomocou techniky preferenčního mapovania: Mapping consumer preference of smoked cheeses by preference mapping.  In Ingrovy dny 2019. Brno : Mendelova univerzita. (2019), p. 152--157. ISBN 978-80-7509-653-1.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2019Details
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov. In Chovateľ. 55, 1 (2019), p. 24. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Mäsové výrobky produkované zo surovín z domácich chovov. In Chovateľ. 55, 1 (2019), p. 24. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Mat performance of organic chickens
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Cviková, Petronela -- Pavelková, Adriana -- Císarová, Miroslava -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav
Mäsová úžitkovosť kurčiat z ekologického chovu: Mat performance of organic chickens.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), p. 19--24. ISBN 978-80-7627-006-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Medy a ich súvislosť k flavonoidným látkam, farbivám
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Haščík, Peter
Medy a ich súvislosť k flavonoidným látkam, farbivám. In Slovenský včelár. 93, 3 (2019), p. 3--4.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia
Musilová, Janette -- Trebichalský, Pavol -- Jančo, Ivona -- Tóth, Tomáš -- Šnirc, Marek
Mercury bioaccumulation in Boletus edulis Bull. in different forest ecosystems in Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 753--760. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Metabolizmus bioaktívnych látok: (repetitórium)
Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela
Metabolizmus bioaktívnych látok: (repetitórium). 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 p. ISBN 978-80-552-2021-5.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Metal concentrations in archaeological and contemporary mussel shells (Unionidae): Reconstruction of past environmental conditions and the present state
Binkowski, Łukasz J. -- Blaszczyk, Martyna -- Przystupińska, Anna -- Ożgo, Małgorzata -- Massanyi, Peter
Metal concentrations in archaeological and contemporary mussel shells (Unionidae): Reconstruction of past environmental conditions and the present state. In Chemosphere. 228, (2019), p. 756--761. ISSN 0045-6535.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Microbiological and physico-chemical parameters of Slovak honey
Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava -- Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia
Mikrobiologické a fyzikálno-chemické parametre slovenských medov: Microbiological and physico-chemical parameters of Slovak honey.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 69--76. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Microbiological quality of ground pork during storage after application of garlic
Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava
Microbiological quality of ground pork during storage after application of garlic. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), p. 95--101. ISSN 1221-5287.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Microbiological quality of chicken’s thigh after vacuum packaging and fir essential oil treatment
Kačániová, Miroslava -- Kluz, C. -- Puchalski, Czeslaw -- Mellen, Martin -- Vukovic, Nenad -- Haščík, Peter -- Kunová, Simona
Microbiological quality of chicken’s thigh after vacuum packaging and fir essential oil treatment. In Modern Concepts & Developments in Agronomy. 4, 1 (2019), p. 1--7. ISSN 2637-7659.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Microbiological quality of traditional Slovak cheese
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Nagyová, Ľudmila -- Zeleňáková, Lucia
Microbiological quality of traditional Slovak cheese. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, p. 48--49.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412
Bino, Eva -- Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Microbiota and phagocytic activity in horses with application of bacteriocin-producing Strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, p. 85--86. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Microbiota of different wine grape berries
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Felšöciová, Soňa -- Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Žiarovská, Jana -- Puchalski, Czeslaw -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of different wine grape berries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 174--181. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Mikrobiologické aspekty produkcie surového kravského mlieka
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Mikrobiologické aspekty produkcie surového kravského mlieka. In Chovateľ. 55, 1 (2019), p. 24. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link
Felšöciová, Soňa -- Tančinová, Dana -- Rybárik, Ľubomír -- Mašková, Zuzana -- Kačániová, Miroslava
Mikroskopické huby v rôznych odrodách hrozna slovenského pôvodu s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 93 p. ISBN 978-80-552-1975-2.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition
Kolláthová, Renata -- Varga, Branislav -- Ivanišová, Eva -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav
Mineral profile analysis of oilseeds and their by-products as feeding sources for animal nutrition. In Slovak journal of animal science. 52, 4 (2019), p. 9--15. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Mlieko a mliečne výrobky
Golian, Jozef -- Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Benešová, Lucia
Mlieko a mliečne výrobky - praktické rady pre spotrebiteľov. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 80 p. ISBN 978-80-552-2020-8.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Modulatory activity of Calendula officinalis plant extract on human ovarian granulosa HGL5 cells in vitro
Kolesárová, Adriana -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína
Modulatory activity of Calendula officinalis plant extract on human ovarian granulosa HGL5 cells in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 32. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín
Rozák, Július -- Gálová, Zdenka -- Glasa, Miroslav
Molekulárna a biologická diagnostika vybraných vírusových fytopatogénov ovocných drevín. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 95 p. ISBN 978-80-552-2002-4.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Monitoring of urea content in samples of raw cow´s milk
Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Remeňová, Zuzana -- Zajác, Peter -- Kročko, Miroslav
Sledovanie obsahu močoviny vo vzorkách surového kravského mlieka: Monitoring of urea content in samples of raw cow´s milk. In GOLIAN, J. -- ČAPLA, J. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 130--133. ISBN 978-80-552-1978-3.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Monitoring salt content in parenica cheese samples
Zeleňáková, Lucia -- Jakabová, Silvia -- Ševčík, Michal -- Ranincová, Natália
Sledovanie obsahu soli vo vzorkách pareníc: Monitoring salt content in parenica cheese samples.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 662--669. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey
Fatrcová Šramková, Katarína -- Brindza, Jan -- Ivanišová, Eva -- Juríková, Tünde -- Schwarzová, Marianna -- Horčinová Sedláčková, Vladimíra -- Grygorieva, Olga V.
Morphological and antiradical characteristics of Rugosa rose (Rosa rugosa Thunb.) fruits canned in different kind of honeys and in beverages prepared from honey. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 497--506. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva -- Brindza, Jan
Mušmula germanska (Mespilus germanica L.) cinna chačova i likarska poslina = Medlar (Mespilus germanica L.) is valuable food and medical plant. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2019, p. 236--240. ISBN 978-617-7333-78-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Mycobiota in traditional grapes and grape for ice wine production cultivated in Slovakia
Felšöciová, Soňa -- Kačániová, Miroslava
Mycobiota in traditional grapes and grape for ice wine production cultivated in Slovakia. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), p. 70--77. ISSN 1221-5287.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Mycotoxin-producing Penicillium spp. and other fungi isolated from grapes for wine production in Small Carpathians wine region
Felšöciová, Soňa -- Kačániová, Miroslava
Mycotoxin-producing Penicillium spp. and other fungi isolated from grapes for wine production in Small Carpathians wine region. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 194--199. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Novel assay for the detection of CRP protein in rabbit leukocytes using flow cytometry
Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Ondruška, Ľubomír -- Parkányi, Vladimír
Novel assay for the detection of CRP protein in rabbit leukocytes using flow cytometry: Nová metóda detekcie CRP proteínu na králičích leukocytoch pomocou prietokovej cytometrie. In Journal of Central European Agriculture. 20, 1 (2019), p. 99--107. ISSN 1332-9049.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Nutričné zloženie a zdravotné benefity rakytníka rešetliakového, šťavy a oleja z neho
Kozelová, Dagmar -- Durec, Ján -- Jakabová, Silvia -- Slyšková, Renáta
Nutričné zloženie a zdravotné benefity rakytníka rešetliakového, šťavy a oleja z neho.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 218--227. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Ochrana zvierat a produkcia potravín
Angelovičová, Mária
Ochrana zvierat a produkcia potravín. 3rd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 177 p. ISBN 978-80-552-1979-0.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Opinions about bio-food within the preschool nourishment and their consumption´s analysis
Kozelová, Dagmar -- Kolačkovská, Jana -- Serenčéš, Roman -- Durec, Ján -- Zeleňáková, Lucia
Názory na biopotraviny v predškolskom stravovaní a analýza ich konzumácie: Opinions about bio-food within the preschool nourishment and their consumption´s analysis.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), p. 87--93. ISBN 978-80-7627-006-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Oryginaľni botanični sorty medu v Ukrajini
Akuľonok, O.I. -- Stepanova, D.A. -- Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Kačániová, Miroslava
Oryginaľni botanični sorty medu v Ukrajini. In Problemy vyrobnyctva i pererobky prodovoľčoji syrovyny ta jakisť i bezpečnisť charčovych produktiv. Žitomir: Žitomirskij nacionaľnij agroekologičnij universitet, 2019, p. 74--77.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Ovčie mlieko - mikroorganizmy - niektoré možné zmeny mlieka
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Ovčie mlieko - mikroorganizmy - niektoré možné zmeny mlieka. In Chovateľ. 55, 1 (2019), p. 23. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Oxidative stability of chicken meat after use of oregano essential oil
Klimentová, Michaela -- Angelovičová, Mária -- Tkáčová, Jana
Oxidative stability of chicken meat after use of oregano essential oil. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1332--1334. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Pasterizácia domácej produkcie mlieka
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Haščík, Peter
Pasterizácia domácej produkcie mlieka. In Chovateľ. 55, 1 (2019), p. 23. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats
Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Šoltésová Prnová, Marta -- Švík, Karol -- Schneidgenová, Monika -- Slovák, Lukáš -- Brindza, Jan -- Kišška, Peter -- Capcarová, Marcela
Perga modulate parameters of lipid profile in ZDF rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 28. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber
Ivanišová, Eva -- Drevková, Beáta -- Tokár, Marián -- Terentjeva, Margarita -- Krajčovič, Tomáš -- Kačániová, Miroslava
Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber. In Food Science and Technology International. (2019), ISSN 1082-0132.
article in a professional periodical2019Details
Polyphenolic characterisation of plant mixture (Lisosan® Reduction) and its hypocholesterolaemic effect in high fat diet-fed mice
Russo, Rossela -- Pucci, Laura -- Giorgetti, Lucia -- Árvay, Július -- Vizzarri, Francesco -- Longo, Vincenzo -- Pozzo, Luisa
Polyphenolic characterisation of plant mixture (Lisosan® Reduction) and its hypocholesterolaemic effect in high fat diet-fed mice. In Natural product research. 33, 5 (2019), p. 651--658. ISSN 1478-6419.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Polyphenol-rich pomegranate extract as a potential modulator of steroidogenesis in human ovarian cells
Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Carbonell Barrachina, Ángel Antonio -- Kolesárová, Adriana
Polyphenol-rich pomegranate extract as a potential modulator of steroidogenesis in human ovarian cells. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1343--1346. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Porovnanie kvality mrkvovej šťavy po rôznych spôsobov antioxidačného ošetrenia suroviny
Mendelová, Andrea -- Mendel, Ľubomír -- Durec, Ján -- Fikselová, Martina -- Mareček, Ján
Porovnanie kvality mrkvovej šťavy po rôznych spôsobov antioxidačného ošetrenia suroviny.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 235--242. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Possibilities to control lactose content in selected lactose - free milk products
Golian, Jozef -- Benešová, Lucia -- Uhler, Mário
Možnosti kontroly obsahu laktózy vo vybraných bezlaktózových mliečnych výrobkoch: Possibilities to control lactose content in selected lactose - free milk products.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 320--327. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Potential impact of industrial activity in the middle Považie region in Slovakia on the heavy metal content in agricultural soils
Vollmannová, Alena -- Stanovič, Radovan -- Tóth, Tomáš -- Tomáš, Ján -- Ježo, Peter
Potential impact of industrial activity in the middle Považie region in Slovakia on the heavy metal content in agricultural soils. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 325--332. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Potential toxicity of cyanogenic glycoside amygdalin and bitter apricot seed in rabbits - health status evaluation
Kováčiková, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Tokárová, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kolesár, Eduard -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Potential toxicity of cyanogenic glycoside amygdalin and bitter apricot seed in rabbits - health status evaluation. In Journal of animal physiology and animal nutrition. 103, (2019), p. 695--703. ISSN 0931-2439.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Praktické uplatňovanie všeobecných hygienických princípov v potravinárstve
Golian, Jozef -- Remža, Jaroslav
Praktické uplatňovanie všeobecných hygienických princípov v potravinárstve. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 102 p. ISBN 978-80-552-1969-1.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Praslička roľná (Equisetum arvense) a jej účinky
Hleba, Lukáš -- Císarová, Miroslava -- Čuboň, Juraj -- Kováčik, Anton
Praslička roľná (Equisetum arvense) a jej účinky. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), p. 1--9. ISSN 2585-9137.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Preference mapping of different varieties of garlic (Allium sativum)
Drdolová, Zuzana -- Martišová, Patrícia -- Benešová, Lucia
Preference mapping of different varieties of garlic (Allium sativum). In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 385--389. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Prevalence of yeasts in locally produced cheese
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita
Prevalence of yeasts in locally produced cheese. In Scientifical papers: animal sciences biotechnologies. 52, 1 (2019), p. 89--94. ISSN 1221-5287.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Principles of the EU methodology for the assessment of characteristics concerning the quality of market foods
Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Golian, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Šnirc, Marek
Zásady metodológie EÚ na posudzovanie charakteristík súvisiacich s kvalitou značkových potravín: Principles of the EU methodology for the assessment of characteristics concerning the quality of market foods.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 12--19. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Production of pollen cans by fermentation of bee pollen in model conditions with regard to filamentous micromycetes occurrence
Mašková, Zuzana -- Kňazovická, Vladimíra -- Tančinová, Dana -- Panáková, Silvia
Production of pollen cans by fermentation of bee pollen in model conditions with regard to filamentous micromycetes occurrence. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1223--1227. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Protection of endangered Slovak livestock breeds under ex situ conditions
Chrenek, Peter -- Kubovičová, Elena -- Makarevič, Alexander V. -- Bulla, Jozef -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Čurlej, Jozef -- Tomková, Mária -- Svoradová, Andrea
Protection of endangered Slovak livestock breeds under ex situ conditions. In Innowacyjne rozwiazania w produkcji mleka i wolowiny. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2019, p. 136. ISBN 978-83-926689-5-4 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Protective effect of resveratrol on TM3 leyding cell viability, membrane integrity and lysosomal function under condition of induced oxidative stress
Greifová, Hana -- Knížatová, Nikola -- Jambor, Tomáš -- Tokárová, Katarína -- Lukáč, Norbert
Protective effect of resveratrol on TM3 leyding cell viability, membrane integrity and lysosomal function under condition of induced oxidative stress.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 23. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Protective role of selenium on plants exposed to heavy metals
Jakabová, Silvia -- Čurlej, Jozef -- Denkerová, Jela -- Kozelová, Dagmar -- Hegedűsová, Alžbeta
Protective role of selenium on plants exposed to heavy metals.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 136--144. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Proteomické analýzy zo semien genetických zdrojov Prunus armeniaca L. = Proteomic analysis from apricot kernels (Prunus armeniaca L.) of genetic resources
Gregová, Edita -- Zetochová, Erika -- Šliková, Svetlana
Proteomické analýzy zo semien genetických zdrojov Prunus armeniaca L. = Proteomic analysis from apricot kernels (Prunus armeniaca L.) of genetic resources. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 247--250. ISBN 978-80-213-2922-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Púpava lekárska (Taraxacum officinale) a jej účinky
Hleba, Lukáš -- Císarová, Miroslava
Púpava lekárska (Taraxacum officinale) a jej účinky. In SciCell magazín. 2, 2 (2019), p. 1--8. ISSN 2585-9137.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Qualitative analysis of water and well water in the local area of Málinec in Slovakia
Harangozo, Ľuboš -- Timoracká, Mária -- Jančo, Ivona -- Bystrická, Judita -- Šnirc, Marek
Qualitative analysis of water and well water in the local area of Málinec in Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 449--456. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry
Svoradová, Andrea -- Baláži, Andrej -- Vašíček, Jaromír -- Hrnčár, Cyril -- Chrenek, Peter
Quality evaluation of fresh gander semen of Slovak white goose by casa and flow cytometry. In Slovak journal of animal science. 52, 2 (2019), p. 90--94. ISSN 1337-9984.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Reduction of immunoreactivity of rye and wheat prolamins by lactobacilli and Flavourzyme proteolysis during sourdough fermentation - a way to obtain low-gluten bread
Mickowska, Barbara -- Romanová, Kvetoslava -- Urminská, Dana
Reduction of immunoreactivity of rye and wheat prolamins by lactobacilli and Flavourzyme proteolysis during sourdough fermentation - a way to obtain low-gluten bread. In Journal of food and nutrition research. 58, 2 (2019), p. 153--166. ISSN 1336-8672.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Reprodukcia suchozemských korytnačiek
Kirchner, Róbert
Reprodukcia suchozemských korytnačiek. In Chovateľ. 55, 3 (2019), p. 23--24. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Response of microbial activities in soil to various organic and mineral amendments as an indicator of soil quality
Elbl, Jakub -- Maková, Jana -- Javoreková, Soňa -- Medo, Juraj -- Kintl, Antonín -- Lošák, Tomáš -- Lukas, Vojtěch
Response of microbial activities in soil to various organic and mineral amendments as an indicator of soil quality. In Agronomy. 9, 9 (2019), p. 2019. ISBN 2073-4395 online.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties
Žiarovská, Jana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Zeleňáková, Lucia -- Zamiešková, Lucia
Restriction polymorphism of Mal d1 allergen promotor in apple varieties. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1217--1219. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Riziká mikrobiálnej kontaminácie mäsa hydiny
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Riziká mikrobiálnej kontaminácie mäsa hydiny. In Chovateľ. 55, 2 (2019), p. 23. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Rozvíjanie kompetencií študentov k akademickému písaniu
Hleba, Lukáš -- Jedličková, Ľubica
Rozvíjanie kompetencií študentov k akademickému písaniu. Final thesis. 2019. 63 p.
final thesis2019Details
Salvia officinalis plant extract as a modular of human ovarian functions in vitro
Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Kolesárová, Adriana
Salvia officinalis plant extract as a modular of human ovarian functions in vitro.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 12. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Selected physical and chemical properties if Edam cheeses
Jakabová, Silvia -- Čurlej, Jozef -- Golian, Jozef
Selected physical and chemical properties if Edam cheeses.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 362--370. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Semen metal profile, spermatozoa morphology and semen biochemical parameters in subfertile men with different lifestile habists
Blaszczyk, Martyna -- Toporcerová, Silvia -- Popelková, Miroslava -- Binkowski, Łukasz J. -- Semla, M. -- Tvrdá, Eva -- Lukáč, Norbert -- Massanyi, Peter -- Stawarz, Robert
Semen metal profile, spermatozoa morphology and semen biochemical parameters in subfertile men with different lifestile habists. In Journal of Elementology. 24, 2 (2019), p. 603--614. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Sensory evaluation of fishery product - cod in mayonnaise
Tkáčová, Jana -- Pavelková, Adriana -- Sajdová, Alena -- Angelovičová, Mária
Sensory evaluation of fishery product - cod in mayonnaise. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1084--1088. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Sledovanie vplyvu teploty a svetla na degradačné procesy v ovocných a zeleninových šťavách
Durec, Ján -- Belajová, Elena -- Mendelová, Andrea -- Kozelová, Dagmar
Sledovanie vplyvu teploty a svetla na degradačné procesy v ovocných a zeleninových šťavách.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 82--90. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Slovak national animal breeds
Chrenek, Peter -- Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena -- Bulla, Jozef -- Supuka, Peter
Slovenské národné plemená zvierat = Slovak national animal breeds. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 99 p. ISBN 978-80-552-1982-0.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents
Javoreková, Soňa -- Kovácsová, Silvia -- Medo, Juraj -- Maková, Jana -- Petrová, Jana -- Hleba, Lukáš -- Košťálová, Daniela -- Cinkocki, Renata
Soil amended with organic fertilizers as a source of actinomycetes with high potential as biocontrol agents. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 6 (2019), p. 1352--1359. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Soil contamination in selected regions of Slovakia caused by heavy metals
Musilová, Janette -- Bystrická, Judita -- Árvay, Július -- Tomáš, Ján -- Hegedűsová, Alžbeta
Soil contamination in selected regions of Slovakia caused by heavy metals. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 379--386. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Spatial distribution of risk elements in environmentally loaded soil: environmental risks assessment
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Harangozo, Ľuboš -- Hegedűsová, Alžbeta -- Jančo, Ivona
Spatial distribution of risk elements in environmentally loaded soil: environmental risks assessment. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 425--431. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Specific detection of alergenic components in tree nuts
Hercegová, Dominika -- Zeleňáková, Lucia
Špeciálne detekcie alergénnych zložiek v orechoch: Specific detection of alergenic components in tree nuts.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 108--110. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov
Haščík, Peter -- Bobko, Marek -- Weis, Ján -- Čuboň, Juraj
Spracovanie hydiny a minoritných živočíšnych produktov. 3rd ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. 176 p. ISBN 978-80-552-2024-6.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Stability of fatty acids in plant-based beverages during storage
Durec, Ján -- Kukurová, Kristína -- Kolek, Emil -- Tobolková, Blanka -- Kozelová, Dagmar
Stabilita mastných kyselín v rastlinných nápojoch počas ich skladovania: Stability of fatty acids in plant-based beverages during storage.  In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno : Tribun EU. (2019), p. 47--52. ISBN 978-80-7627-006-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Start codon targeted polymorphism for evaluation of functional genetic variation and relationships in cultivated castor (Ricinus communis L.) genotypes. In Genetika-Belgrade. 55, 1 (2019), p. 138--146. ISSN 0534-0012.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Storage effect on salt content and water activity of parenica cheese made from cows´milk
Zeleňáková, Lucia -- Ševčík, Michal -- Jakabová, Silvia -- Denkerová, Jela -- Ducková, Viera -- Kačániová, Miroslava
Storage effect on salt content and water activity of parenica cheese made from cows´milk. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, p. 39.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Subacute exposure to amygdalin in relation to bone microstructure of rabbits
Kováčová, Veronika -- Šarocká, Anna -- Omelka, Radoslav -- Blahová, Jana -- Šranko, Patrik -- Galbavý, Drahomír -- Kolesárová, Adriana -- Martiniaková, Monika
Subacute exposure to amygdalin in relation to bone microstructure of rabbits.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 38. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification
Kuliková, Barbora -- Kováč, Michal -- Bauer, Miroslav -- Tomková, Mária -- Olexiková, Lucia -- Vašíček, Jaromír -- Baláži, Andrej -- Makarevič, Alexander V. -- Chrenek, Peter
Survivability of rabbit amniotic fluid-derived mesenchymal stem cells post slow-freezing or vitrification. In Acta Histochemica. 121, 4 (2019), p. 491--499. ISSN 0065-1281.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Talent v športe: (vyhľadávanie, identifikácia a rozvoj)
Šimonek, Jaromír -- Židek, Radoslav
Talent v športe: (vyhľadávanie, identifikácia a rozvoj). 1st ed. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2019. 104 p. ISBN 978-80-558-1413-1.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Technological, phytochemical and sensory profile of honey biscuits made from buckwheat, rye, spelt and wheat flour
Hrnčárová, Dominika -- Ivanišová, Eva -- Zagula, G. -- Terentjeva, Margarita -- Kročko, Miroslav -- Tvrdá, Eva -- Kačániová, Miroslava
Technological, phytochemical and sensory profile of honey biscuits made from buckwheat, rye, spelt and wheat flour. In Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 11, 4 (2019), p. 333--340. ISSN 1757-8361.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace
Kolláthová, Renata -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Rolinec, Michal -- Ivanišová, Eva -- Hanušovský, Ondrej -- Vašeková, Patrícia
The determination of antioxidant activity and content of polyphenols in grape pomace. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, p. 668. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Arpášová, Henrieta -- Čuboň, Juraj -- Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona
The effect of bee products and probiotic on meat performance of broiler chickens. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 1 (2019), p. 88--92. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The effect of Cornus mas in bone microstructure in ZDF rats
Blahová, Jana -- Kováčová, Veronika -- Babošová, Ramona -- Šranko, Patrik -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Omelka, Radoslav -- Martiniaková, Monika
The effect of Cornus mas in bone microstructure in ZDF rats. In Risk factors of food chain. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 29. ISBN 978-80-552-2033-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of diet on bone microstructure in zucker diabetic fatty rats
Babošová, R. -- Bábiková, M. -- Mondočková, Vladimíra -- Blahová, Jana -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Omelka, Radoslav -- Martiniaková, Monika
The effect of diet on bone microstructure in zucker diabetic fatty rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 10. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Kisska, Peter -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Mamráková, Renáta -- Gálik, Branislav
The effect of flavonoids in bee pollen on antioxidant status of Wistar rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 16. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of increasing doses of foliar applied regulators of polyamine biosynthesis in mixture with triazine herbicide on formation of spring barley biomass
Trebichalský, Pavol -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Tóth, Tomáš -- Stanovič, Radovan
The effect of increasing doses of foliar applied regulators of polyamine biosynthesis in mixture with triazine herbicide on formation of spring barley biomass. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 955--998. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The effect of increasing doses of foliar applied regulators of polyamine biosynthesis in mixture with triazine herbicide on formation of spring barley biomass
Trebichalský, Pavol -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Tóth, Tomáš -- Stanovič, Radovan
The effect of increasing doses of foliar applied regulators of polyamine biosynthesis in mixture with triazine herbicide on formation of spring barley biomass. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 995--998. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The effect of perga and Cornelian cherry on the testicular morphometric characteristics if ZDF rats
Kováč, Ján -- Slanina, Tomáš -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Schneidgenová, Monika -- Tvrdá, Eva
The effect of perga and Cornelian cherry on the testicular morphometric characteristics if ZDF rats.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 34. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of quercetin on the vitality of rat epididymal spermatozoa
Tvrdá, Eva -- Bažány, D. -- Ďuračka, Michal -- Kirchner, Róbert
The effect of quercetin on the vitality of rat epididymal spermatozoa.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 64. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of raw material pre maturing on parenica steamed cheese quality
Čuboň, Juraj -- Haščík, Peter -- Hleba, Lukáš -- Cviková, Petronela -- Pavelková, Adriana -- Capcarová, Marcela -- Císarová, Miroslava -- Ševelová, Martina -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek
The effect of raw material pre maturing on parenica steamed cheese quality. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 5 (2019), p. 1231--1235. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The effect of taurine administration intraperitoneally on biochemical parameters of seminal plasma of rabbits
Zemanová, Jiřina -- Massanyi, Peter -- Ondruška, Ľubomír
The effect of taurine administration intraperitoneally on biochemical parameters of seminal plasma of rabbits.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 69. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The effect of the selected remediation medium on the cadmium bioavailability in the selected ecosystem in the Southwestern locality of Slovakia
Urminská, Jana -- Tóth, Tomáš -- Benda Prokeinová, Renáta -- Ondrišík, Peter
The effect of the selected remediation medium on the cadmium bioavailability in the selected ecosystem in the Southwestern locality of Slovakia. In Ekológia. 38, 3 (2019), p. 214--224. ISSN 1335-342X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The evaluation of evidence Bisphenol A exposure and human reproductive health: a review
Jambor, Tomáš -- Kováčiková, Eva
The evaluation of evidence Bisphenol A exposure and human reproductive health: a review. In Archives of Ecotoxicology. 1, 1 (2019), p. 11--17. ISSN 2644-4747.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
The impact of flavonoid epicatechin on compact bone microstructure in rabbits
Babosová, Ramona -- Mondočková, Vladimíra -- Omelka, Radoslav -- Bauerová, Mária -- Galbavý, Drahomír -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Martiniaková, Monika
The impact of flavonoid epicatechin on compact bone microstructure in rabbits. In Biologia. 74, (2019), p. 1--7. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2019Details
The impact of former mining activities on the contamination of alluvial soils in the region Hont
Bajčan, Daniel -- Hegedűsová, Alžbeta -- Šnirc, Marek -- Trebichalský, Pavol -- Jančo, Ivona
The impact of former mining activities on the contamination of alluvial soils in the region Hont. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 499--506. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp
Kováčik, Anton -- Tomka, Marián -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Andreji, Jaroslav -- Fik, Martin -- Jambor, Tomáš -- Massanyi, Peter
The impact of trace elements on the biomarkers in common carp.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 35. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
The in vitro effect of the Origanum vulgare extract on semen
Ďuračka, Michal -- Galovičová, Lucia -- Slávik, Marek -- Árvay, Július -- Tvrdá, Eva
The in vitro effect of the Origanum vulgare extract on semen. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1089--1092. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The influence of application of grape seed extract on oxidative stability and sensory quality of meat product
Bobko, Marek -- Kročko, Miroslav -- Tkáčová, Jana -- Bobková, Alica -- Mendelová, Andrea -- Belej, Ľubomír -- Čurlej, Jozef -- Jakabová, Silvia
Vplyv aplikácie extraktu hroznových semien na oxidačnú stabilitu a senzorickú kvalitu mäsového výrobku: The influence of application of grape seed extract on oxidative stability and sensory quality of meat product.  In Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 175--178. ISBN 978-80-552-1978-3.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The influence of variety on the content of bioactive compounds in garlic (Allium sativum L.)
Micová, Marianna -- Urminská, Dana -- Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Harangozo, Ľuboš
The influence of variety on the content of bioactive compounds in garlic (Allium sativum L.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1076--1079. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The influence of variety on the content of total polyphenols and antioxidant activity in leek (Allium porrum L.)
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Micová, Marianna -- Harangozo, Ľuboš -- Miššík, Juraj -- Hegedűsová, Alžbeta
The influence of variety on the content of total polyphenols and antioxidant activity in leek (Allium porrum L.). In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 8, 4 (2019), p. 1072--1075. ISSN 1338-5178.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
The occurrence and dynamics of polychlorinated hydrocarbons in roe deer (Capreolus capreolus) in South-western Slovakia.
Capcarová, Marcela -- Slamečka, Jaroslav -- Jurčík, Rastislav -- Sládeček, Tomáš -- Greń, Agnieszka -- Argente Carrascosa, Maria-Josè -- Massanyi, Peter
The occurrence and dynamics of polychlorinated hydrocarbons in roe deer (Capreolus capreolus) in South-western Slovakia. In Journal of environmental science and health. Part A. 54, 7 (2019), p. 603--607. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
The possibilities of use different kinds of honey at home
Haščík, Peter -- Čuboň, Juraj -- Pavelková, Adriana -- Dvorská, E.
Zo spektra možností domáceho zužitkovania jednotlivých druhov medu = The possibilities of use different kinds of honey at home. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, p. 35--37. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
The quality of contamination of agriculturally used soils by risk metals in Southern Slovakia
Bystrická, Judita -- Kovarovič, Ján -- Musilová, Janette -- Árvay, Július -- Harangozo, Ľuboš
The quality of contamination of agriculturally used soils by risk metals in Southern Slovakia. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 553--560. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Žiarovská, Jana -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Kunová, Simona
Thermo-degradative changes of rapeseed and sunflower oils during deep-frying French fries. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 138--149. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers
Kováčik, Anton -- Tvrdá, Eva -- Miškeje, Michal -- Árvay, Július -- Tomka, Marián -- Tokárová, Katarína -- Andreji, Jaroslav -- Hleba, Lukáš -- Kováčiková, Eva -- Fik, Martin -- Čupka, Peter -- Nahacký, J. -- Massanyi, Peter
Trace metals in the freshwater fish Cyprinus carpio: Effect to serum biochemistry and oxidative status markers. In Biological trace element research. 188, 2 (2019), p. 494--507. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell experimental animals
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell experimental animals.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 20. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell ultrastructure of experimental animals
Ďúranová, Hana -- Bilčíková, Jana -- Fialková, Veronika -- Lukáč, Norbert -- Kňažická, Zuzana
Transmission electron microscopy: a powerful technique for evaluating the effects of bioactive substances on cell ultrastructure of experimental animals.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 20. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Tri druhy fajčenia a obsah látok v dyme
Hleba, Lukáš
Tri druhy fajčenia a obsah látok v dyme. In SciCell magazín. 2, 6 (2019), p. 1--8. ISSN 2585-9137.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Habánová, Marta -- Chlebo, Peter -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Účinok konzumácie horkých marhuľových semien s obsahom amygdalínu na funkcie pečene.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 206--217. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Urea variability in biological dairy fluids
Kováčik, Jaroslav -- Massanyi, Peter -- Kolesárová, Adriana -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna
Urea variability in biological dairy fluids.  In Animal physiology 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 36. ISBN 978-80-552-1998-1.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Use of electronic panel for the control of smoked steamed cheese from Slovakia
Hynšt, Matej -- Štefániková, Jana -- Martišová, Patrícia -- Vietoris, Vladimír -- Nagyová, Ľudmila
Využitie elektronického panelu pri hodnotení údených parených syrov zo Slovenska: The use of electronic panel for the control of smoked steamed cheese from Slovakia.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 588--595. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Use of electronic panel for the control of unsmoked steamed cheese from Slovakia
Štefániková, Jana -- Hynšt, Matej -- Vietoris, Vladimír
Využitie elektronického panelu pri hodnotení neúdených parených syrov zo Slovenska: The use of electronic panel for the control of unsmoked steamed cheese from Slovakia.  In Hygiena alimentorum XL. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2019), p. 588--595. ISBN 978-80-8077-620-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Variation of fruits morphometric parameters and bioactive compounds of Asimina triloba (L.) dunal germplasm collection
Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Vergun, Olena Mykolajivna -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva
Variation of fruits morphometric parameters and bioactive compounds of Asimina triloba (L.) dunal germplasm collection. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 1--7. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Včelie produkty - vplyv prostredia na ich kvalitu a riziká kontaminácie
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Haščík, Peter
Včelie produkty - vplyv prostredia na ich kvalitu a riziká kontaminácie. In Slovenský včelár. 93, 5 (2019), p. 5--6.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Vertical distribution of risk elements in different metal-loaded agricultural soils
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Bystrická, Judita -- Bajčan, Daniel -- Lošák, Tomáš
Vertical distribution of risk elements in different metal-loaded agricultural soils. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 601--607. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Vnútornosti - technologicky významné časti hydinového tela
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Haščík, Peter
Vnútornosti - technologicky významné časti hydinového tela. In Chovateľ. 55, 5 (2019), p. 18. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Využitie elektroforetických metód pri identifikácii lupiny bielej (Lupinus albus L.) = Use of electrophoresis in the identification of white lupin (Lupinus albus L.) cultivars
Zetochová, Erika -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana
Využitie elektroforetických metód pri identifikácii lupiny bielej (Lupinus albus L.) = Use of electrophoresis in the identification of white lupin (Lupinus albus L.) cultivars. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 91--95. ISBN 978-80-213-2922-5 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Wplyw róznych form siarki na wystepowanie parcha jabloniowego na jabloniach (Malux x domestica BORKH) odmiany Gloster
Bělíková, Hana -- Mészáros, Martin -- Varga, Ladislav -- Árvay, Július -- Wiśniowska-Kielian, Barbara -- Gondek, Krzysztof -- Antonkiewicz, Jacek -- Torma, Stanislav -- Lazarevic, Boris -- Von Bennewitz, Eduardo -- Lošák, Tomáš
The effect of different forms of sulphur on incidence of apple scab on apple tree (Malux x domestica BORKH) Gloster CV.: Wplyw róznych form siarki na wystepowanie parcha jabloniowego na jabloniach (Malux x domestica BORKH) odmiany Gloster. In Ecological Chemistry and Engineering S. 26, 1 (2019), p. 199--208. ISSN 2084-4549.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2019Details
XVII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou: zborník abstraktov, 25. apríl 2019
Bobková, Alica -- Maková, Jana -- Hollý, Dominik
XVII. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou: zborník abstraktov, 25. apríl 2019. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 66 p. ISBN 978-80-552-1988-2.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Details