Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

IVANIŠOVÁ, E. -- DREVKOVÁ, B. -- TOKÁR, M. -- TERENTJEVA, M. -- KRAJČOVIČ, T. -- KAČÁNIOVÁ, M. Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber. In Food Science and Technology International. 26, 1 (2020), s. 38--43. ISSN 1082-0132.

Originální název: Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber
Autor:
Pracoviště: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Food Science and Technology International
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání: 2020
Od strany:
38
Do strany: 43
Počet stran: 6
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: vláknina (výživa ľudí), pekárske výrobky, čakanka obyčajná, inulín
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.06.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Food Science and Technology International. London: ISSN 1082-0132.

Originální název:
Food Science and Technology International
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1082-0132
Stát vydavatele:
Místo vydání: London
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 18.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)