Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANIŠOVÁ, E. -- DREVKOVÁ, B. -- TOKÁR, M. -- TERENTJEVA, M. -- KRAJČOVIČ, T. -- KAČÁNIOVÁ, M. Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber. In Food Science and Technology International. 26, 1 (2020), s. 38--43. ISSN 1082-0132.

Originálny názov:
Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber
Autor: Ing. Eva Ivanišová, PhD. (17%)
Beáta Drevková (17%)
Ing. Marián Tokár, PhD. (17%)
Margarita Terentjeva (17%)
Ing. Tomáš Krajčovič (17%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Food Science and Technology International
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany:
38
Do strany: 43
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: vláknina (výživa ľudí), pekárske výrobky, čakanka obyčajná, inulín
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food Science and Technology International. London: ISSN 1082-0132.

Originálny názov: Food Science and Technology International
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1082-0132
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
London
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)