Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VAŠÍČEK, J. -- KOVÁČ, M. -- BALÁŽI, A. -- KULÍKOVÁ, B. -- TOMKOVÁ, M. -- OLEXIKOVÁ, L. -- ČURLEJ, J. -- BAUER, M. -- SCHNABL, S. -- HILGARTH, M. -- HUBMANN, R. -- SHEHATA, M. -- MAKAREVIČ, A V. -- CHRENEK, P. Combined approach for characterization and quality assessment of rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells intended for gene banking. In New biotechnology. 54, (2020), s. 1--12. ISSN 1871-6784.

Originální název:
Combined approach for characterization and quality assessment of rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells intended for gene banking
Autor:
Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (7%)
Ing. Michal Kováč, PhD. (7%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (7%)
Barbora Kulíková (7%)
Ing. Mária Tomková, PhD. (7%)
Lucia Olexiková (7%)
Ing. Jozef Čurlej, PhD. (7%)
Miroslav Bauer (7%)
Susanne Schnabl (7%)
Martin Hilgarth (7%)
Rainer Hubmann (7%)
Medhat Shehata (7%)
Alexander V. Makarevič (7%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (7%)
Pracoviště: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
New biotechnology
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
54
Číslo periodika v rámci svazku:
Rok vydání:
2020
Od strany:
1
Do strany: 12
Počet stran: 12
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kryokonzervácia, kostná dreň, králiky, prietoková cytometria, mezenchymálne kmeňové bunky, génové banky
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
04.07.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

New biotechnology. Barcelona: ISSN 1871-6784.

Originální název:
New biotechnology
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1871-6784
Stát vydavatele:
Místo vydání: Barcelona
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
05.03.2020 19:13 (Import dat z knihovny)