Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VAŠÍČEK, J. -- KOVÁČ, M. -- BALÁŽI, A. -- KULÍKOVÁ, B. -- TOMKOVÁ, M. -- OLEXIKOVÁ, L. -- ČURLEJ, J. -- BAUER, M. -- SCHNABL, S. -- HILGARTH, M. -- HUBMANN, R. -- SHEHATA, M. -- MAKAREVIČ, A V. -- CHRENEK, P. Combined approach for characterization and quality assessment of rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells intended for gene banking. In New biotechnology. 54, (2020), s. 1--12. ISSN 1871-6784.

Originálny názov:
Combined approach for characterization and quality assessment of rabbit bone marrow-derived mesenchymal stem cells intended for gene banking
Autor: Ing. Jaromír Vašíček, PhD. (7%)
Ing. Michal Kováč, PhD. (7%)
Ing. Andrej Baláži, PhD. (7%)
Barbora Kulíková (7%)
Ing. Mária Tomková, PhD. (7%)
Lucia Olexiková (7%)
Ing. Jozef Čurlej, PhD. (7%)
Miroslav Bauer (7%)
Susanne Schnabl (7%)
Martin Hilgarth (7%)
Rainer Hubmann (7%)
Medhat Shehata (7%)
Alexander V. Makarevič (7%)
prof. Ing. Peter Chrenek, DrSc. (7%)
Pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra biochémie a biotechnológie
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
New biotechnology
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 54
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
1
Do strany:
12
Počet strán:
12
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kryokonzervácia, kostná dreň, králiky, prietoková cytometria, mezenchymálne kmeňové bunky, génové banky
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 24.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

New biotechnology. Barcelona: ISSN 1871-6784.

Originálny názov: New biotechnology
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1871-6784
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Barcelona
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 05.03.2020 19:13 (Import dát z knižnice)