Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DEMKOVÁ, L. -- ÁRVAY, J. -- BOBUĽSKÁ, L. -- HAUPTVOGL, M. -- HRSTKOVÁ, M. Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia). In Environmental science and pollution research. 26, 34 (2020), s. 35227--35239. ISSN 0944-1344.

Originální název:
Open mining pits and heaps of waste material as the source of undesirable substances: biomonitoring of air and soil pollution in former mining area (Dubnik, Slovakia)
Autor:
Lenka Demková (40%)
Ing. Július Árvay, PhD. (20%)
Lenka Bobuľská (20%)
Ing. Martin Hauptvogl, PhD. (15%)
Ing. Miroslava Hrstková (5%)
Pracoviště: Katedra chémie
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Environmental science and pollution research
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
26
Číslo periodika v rámci svazku: 34
Rok vydání:
2020
Od strany:
35227
Do strany:
35239
Počet stran:
13
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: banská činnosť, komunálny odpad, pôdne enzýmy, kontaminácia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Július Árvay, PhD.
Poslední změna:
29.08.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Environmental science and pollution research. Springer-Verlag.: ISSN 0944-1344.

Originální název:
Environmental science and pollution research
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
0944-1344
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Springer-Verlag.
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
22.08.2020 22:21 (Import dat z knihovny)