Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠNIRC, M. -- ÁRVAY, J. -- KRÁLIK, M. -- JANČO, I. -- ZAJÁC, P. -- HARANGOZO, Ľ. -- BENEŠOVÁ, L. Content of mineral elements in the traditional Oštiepok cheese. In Biological trace element research. 196, 2 (2020), s. 639--645. ISSN 0163-4984.

Originální název:
Content of mineral elements in the traditional Oštiepok cheese
Autor:
Pracoviště:
Katedra chémie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Biological trace element research
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 196
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2020
Od strany:
639
Do strany:
645
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: syry, tradičné jedlá, oštiepky
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 22.08.2020 22:21 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Biological trace element research. Totowa, US: ISSN 0163-4984.

Originální název:
Biological trace element research
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN:
0163-4984
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Totowa, US
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 22.08.2020 22:21 (Import dat z knihovny)