Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.). New York : Nova Science Publishers. (2020), URL: https://novapublishers.com/shop/advances-in-medicine-and-biology-volume-156/.

Originální název:
Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.)
Autor:
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace:
elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
ISBN:
Nakladatel:
Nova Science Publishers
Místo vydání:
New York
Rok zveřejnění:
2020
URL:
https://novapublishers.com/shop/advances-in-medicine-and-biology-volume-156/
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Klíčová slova:
slovenština: antioxidačná aktivita, zdravie ľudí, antimikrobiálna aktivita, obsahové látky, flavonoidy, jedľa biela, silice
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)