Fakulta biotechnológie a potravinárstva - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOWALCZEWSKI, P Ł. -- RADZIKOWSKA, D. -- IVANIŠOVÁ, E. -- SZWENGIEL, A. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- SAWINSKA, Z. Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.). In International journal of molecular sciences. 21, 2 (2020), s. 2. ISSN 1422-0067.

Originálny názov:
Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.)
Autor: Przemysław Łukasz Kowalczewski (15%)
Dominika Radzikowska (15%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (20%)
Artur Szwengiel (15%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Zuzanna Sawinska (15%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: International journal of molecular sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
21
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2020
Od strany:
2
Do strany:
2
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidačná aktivita, zelený jačmeň, obilniny, polyfenoly, antimikrobiálna aktivita, flavonoidy, slnečné žiarenie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Posledná zmena:
26.09.2020 22:22 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

International journal of molecular sciences. Basel: ISSN 1422-0067.

Originálny názov:
International journal of molecular sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1422-0067
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Basel
Vydavateľ:
Molecular Diversity Preservation International
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)