Fakulta biotechnológie a potravinárstva - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUREC, J. -- KOZELOVÁ, D. -- FIKSELOVÁ, M. -- NOVOTNÝ, J. Energetické nápoje a ich vplyv na konzumenta = Energy drinks and their effects on consumer. In Journal of tourism, hospitality and commerce. 11, 1 (2020), s. 10--16. ISSN 1804-3836.

Originální název: Energetické nápoje a ich vplyv na konzumenta = Energy drinks and their effects on consumer
Anglický název:
Energy drinks and their effects on consumer
Autor: Ing. Ján Durec, PhD. (25%)
Ing. Dagmar Kozelová, PhD. (25%)
doc. Ing. Martina Fikselová, PhD. (25%)
Ján Novotný (25%)
Pracoviště:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum: Journal of tourism, hospitality and commerce
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
11
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany: 10
Do strany: 16
Počet stran: 7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace:
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: povzbudzujúce prostriedky, energetické nápoje, konzumenti
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Durec, PhD.
Poslední změna: 14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of tourism, hospitality and commerce. Brno: ISSN 1804-3836.

Originální název:
Journal of tourism, hospitality and commerce
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1804-3836
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Brno
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
14.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)